På jussen med Jesus

Religion_Salt_JH_3-1

JESUS PÅ RICKS. Jusstudentene får åndelig input på utestedet Ricks. Her har de gudstjeneste hver søndag fra klokken 17.00 - 19.00. FOTO: JASMIN HOHMANN

Jusstudiene og troen går hånd i hånd for de kristne studentene som jobber for å bli framtidens advokater.

For mange på Det juridiske fakultet ved Univesitetet i Bergen (UiB) er studiet forbundet med høye krav og karakterpress. Snittet er høyt for å komme inn, og flere må innfinne seg med at de ikke lenger er best i klassen.

– I et så konkurransepreget miljø som jussen, hvor fokus på jobb, klær og deltakelse hele tiden definerer hvem vi er, så tror jeg troen vår gir oss litt perspektiv, sier Ingvild Løvjomås.

BIBEL'N OPPDADERT: Flere tok opp bibel-appen mens pastoren talte. FOTO: JASMIN HOHMANN

BIBER’N OPPDATERT. Flere tok opp bibel-appen mens pastoren talte. FOTO: JASMIN HOHMANN.

Sammen med medstudentene Hannah Simonsen og Trine Hegre er hun en del av pinsemenigheten Salt, som har gudstjenester på Ricks hver søndag.

– Det er for oss veldig naturlig å høre til en menighet og være jusstudent. Det er to ting som går hånd i hånd.

I tillegg til å være medlemmer av Salt, er de tre jusstudentene medlemmer av Jussnavigatørene – en kristen gruppe av og for jusstudenter i Bergen.

Organisasjonen skal være med på å bidra til at studentene er bevisste de etiske og verdimessige utfordringene yrket kan by på.

– Jussnavigatørene er en av medarrangørene av rusfri fadderuke. Vi vil ikke skape et skille mellom dem som drikker og dem som ikke gjør det, forteller Løvjomås.

– Men jeg tror mange setter pris på et tilbud hvor man ikke nødvendigvis har så mye fokus på alkohol. En plass man kan ta en pause.

Medstudentene respekterer at de er aktive medlemmer i menigheten, og har ikke støtt på konfrontasjoner i forbindelse med troen.

– Jeg er åpen om at jeg med i Salt, og det er ingen som legger seg opp i det. Folk svarer derimot litt unnvikende om man inviterer dem med på gudstjenester, forteller Simonsen.

Løvjomås mener også at andre respekterer troen, men tror flere har et ufullstendig bilde av Salt.

– Tro og livssyn er jo dessverre blitt en privatsak, og det kan være at ikke alle tør stille spørsmål om kirken, sier hun.

Framtidsplaner

Løvjomås tror at flere føler de mister en viktig side ved seg selv dersom de ikke får det til på jussen.

– Som kristen har jeg den fordelen at identiteten min ikke er knyttet til jobben eller studiene, men i troen min. Det betyr ikke at vi ikke kjenner på presset, forsikrer hun.

– Nei, vi blir stressa vi også, istemmer Simonsen.

Høye ambisjoner følger med jussutdanningen for mange. For de tre jussnavigatørene blir da verdisynet viktig når de skal ut i arbeidslivet.

– Jeg har lyst til å jobbe med menneskerettigheter, sier Løvjomås.

Simonsen er usikker på hvilken retning hun kommer til å gå, og har inntrykk av at det er en viss forventning til at kristne kommer til å jobbe innen forsvar eller menneskerettigheter, og ikke for store konserner.

– Men på slike arbeidsplasser er det jo desto viktigere med et riktig verdisyn, mener Løvjomås.