Psyk.fak slaktes: Studentene føler seg ikke hørt

PsykFak_TSA_05

INTET NYTT. Leder for Studentutvalget på Psyk.fak, Eivind Brandt, her sammen med Evin Rashidian, sier problemene som Studiebarometeret belyser har blitt tatt opp en rekke ganger før. – Klagene får tydeligvis ingen konsekvenser, i hvert fall ingen som er synlige for studentene. FOTO: TORIL S. APELTHUN

Misnøyen blant psykologistudentene i Bergen fortsetter, og de reagerer på at klagene deres ikke blir fulgt opp. – Jeg blir flau, sier studentleder.

Bakgrunn: Psyk.fak-problemer det siste året

 

– De følger ikke opp kritikken, og det vil jeg si er en dårlig måte å møte kritikk på, sier leder av Studentutvalget ved Det psykologisk fakultet (Psyk.fak) ved Universitetet i Bergen (UiB), Eivind Brandt.

Tidligere denne måneden ble Studiebarometeret lagt frem, og Psyk.fak scoret svært dårlig på spørsmålet om hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp. Profesjonsstudiet i psykologi fikk en score på 2,1 av 5, mens masterprogrammet i psykologi er helt nede på 1,9.

PsykFak_TSA_02

DÅRLIG INFORMASJON. – Jeg skjønner godt at studentene gir fakultet en lav score på punktene om informasjon og medvirkning, sier Eivind Brandt, leder av Studentutvalget på Psyk.fak. FOTO: TORIL S. APELTHUN

«Det mest alarmerende ved Studiebarometeret er at vi nå har fått tall som underbygger den nedadgående tendensen vi har sett ved Det Psykologiske fakultet», skrev leder av Studentparlamentet ved UiB (SP-UiB), Johanne Vaagland, i en pressemelding i etterkant av framleggingen av Studiebarometeret, og skriver at hun forventer at fakultetet rydder opp umiddelbart.

– Alarmerende

Brandt mener resultatene fra årets undersøkelse ikke viser noe nytt, og at disse problemstillingene er noe de har tatt opp en rekke ganger tidligere.

– Vi har fremdeles en god dialog med ledelsen etter mange år, men det skjer ingenting. Klagene får tydeligvis ingen konsekvenser, i hvert fall ingen som er synlige for studentene. Vi får ikke beskjed om at forelesninger flyttes og forelesere dukker ikke opp, forteller han.

Jin Sigve Mæland, fag- og forskningsansvarlig i SP-UiB mener det er urovekkende med en så dårlig score på det som handler om medvirkning.

– Det mest alarmerende er at studentene føler at de ikke blir hørt. Medvirkning bør score høyere på Psyk.fak, sier han.

PsykFak_diagram

MISFORNØYDE STUDENTER. Grafen viser hvor mange studenter som svarte alternativ 1 eller 2 av 5 på Studiebarometeret, som er henholdsvis «ikke tilfreds» og «lite tilfreds».

 – Ikke fornøyd

Konfrontert med tallene fra Studiebarometeret, sier dekan Jarle Eid ved Psyk.fak at fakultetet ikke er fornøyd med at psykologiprogrammene scorer lavt på medvirkning og dialog med studentene.

– Jeg er glad for at resultatene viser at studentene jevnt over er fornøyd med det faglige innholdet på studieprogrammene generelt, men vi kan ikke være fornøyd med at studentene ikke opplever at tilbakemeldinger og kritikk blir fulgt godt nok opp. Dette er kjempeviktig å ta tak i, sier dekan ved Psyk.fak, Jarle Eid.

Han forteller at fakultetet er opptatt av resultatene fra undersøkelsen.

– Vi spør oss selv hvordan vi kan bli bedre og hvordan vi kan øke opplevelsen av medvirkning for studentene.

Samtidig stiller han seg spørrende til hva som faktisk ligger i spørsmålet fra Studiebarometeret om hvordan kritikk blir tatt opp.

– Jeg kan ikke huske i farten at noen har kommet med kritikk vi ikke vil høre på – det høres rart ut. Kritikk skal vi lytte til, men ros og anerkjennelse av det som går bra er også viktig. Derfor var det gledelig at vi på årets undervisningsdag også hadde et rekordhøyt antall faglærere fra psykologifagene som var nominert til undervisningspris av studentene, forteller Eid.

Ønsker forslag om løsninger

– Jeg tror at vi kan få forbedring gjennom konstruktiv kritikk. Det mest ideelle er å få en tilbakemelding som sier noe om hva som ikke fungerer, sammen med et forslag om løsninger, sier dekanen.

Brandt mener det ikke skal være studentenes oppgave å følge opp fakultetet.

– Fakultet må ha ansvar for å følge opp lover og regler selv. Vi er veldig fornøyd med gode tiltak, slik som studentfrokost og instituttlunsj, men det viktigste er hva som skjer på deres side. Det hjelper ikke at vi sier i fra om ting, hvis de ikke gjør noe med det, mener han.

Også lederen av fagutvalget for profesjonsstudiet Evin Rashidian har registrert resultatene fra Studiebarometeret, og sier at også hun trenger en bedre kontakt med fakultetet.

– Hva savner dere?  

– Vi savner det vi scorer lavest på. Vi savner mer samarbeid, kontakt og bedre retningslinjer for oss studenter. Jeg vil gjerne gi et svar til ulike tillitsvalgte som kommer og spør meg. Man blir flau når man ikke har et svar å gi, forteller Rashidian.