Studentopprør mot skolepenger

FOTO: ØRJAN ANDREASSEN

PROTESTER. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ble møtt med store protester da han skulle legge frem langtidsplanen for forskning og høyere utdanning onsdag 8. oktober. FOTO: ØRJAN ANDREASSEN

Forslaget om skoleavgift gjør de internasjonale studentene bekymret, men UiB-rektor Dag Rune Olsen forventer at forslaget vrakes.

Skolepenger
  • Regjeringen foreslår gjennom Statsbudsjettet 2015 å tillate skolepenger for internasjonale studenter utenfor EØS og Sveits.
  • Dette omfatter ikke studenter som har rett til støtte gjennom Lånekassen og studenter på utvekslingsavtaler.
  • Som følge av dette reduseres støtten ved de forskjellige instituttene. UiB, HiB og NHH mister henholdsvis 7,9, 2,5 og 1,1 millioner kroner.
  • Endelig budsjett må godkjennes av Stortinget innen 15. desember. Innen da må regjeringen ha støtte fra enten Krf eller Venstre for at forslaget skal gå igjennom. Begge støttepartiene har så langt vært negative til forslaget.

Tekst: Lars E. Måseide, Adrian Broch Jensen

Forrige uke presenterte Siv Jensen regjeringens forslag til statsbudsjettet 2015, der de ønsker å innføre muligheten til å kreve skolepenger for studenter utenfor EØS og Sveits.

– Mange av de internasjonale studentene er veldig bekymret. Vi forstår regjeringens finansielle utfordring, men vi syns dette forslaget er en dårlig idé, sier president i International Student Union ved Universitetet i Bergen (UiB), Benjamin Batinge.

Les også: Slik gikk det da Sverige fikk skolepenger

Eliminerer «gratispassasjerer»

Masterstudenten i systemdynamikk kommer opprinnelig fra Ghana og er en av rundt 150 ved UiB som må betale skolepenger hvis forslaget til Høyre og Fremskrittspartiet går gjennom i Stortinget i desember.

– Dette er ikke bare dårlig for internasjonale studenter, men også for Norge. Internasjonale studenter sikrer mangfold og norske studenter kan lære mye fra utlendingene som man ikke kan lese i pensumbøker. På sikt er de også ambassadører for Norge og UiB i hjemlandet, mener Batinge.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener skolepenger vil fjerne «gratispassasjerer» fra utlandet og sørge for motiverte søkere til Norge.

– Vi stiller spørsmålstegn ved om det er riktig å bruke skattebetalernes penger på gratis utdanning til andre. I tillegg kan dette åpne opp for mer målrettet internasjonalisering. De fleste studenter drar til andre land, som for eksempel Storbritannia, til tross for at de må betale. Det er disse studentene vi ønsker å tiltrekke oss, sier han.

– Forventer at det blir nedstemt

Ved UiB tar de forslaget med fatning og setter sin lit til at Stortinget stemmer «nei» til skolepenger for internasjonale studenter.

– Vi er entydig negative til dette forslaget og mener det ikke er fornuftig. Av de som rammes av dette forslaget er flesteparten ved UiB studenter fra U-land. Argumentet om at vi skal unngå «gratispassasjerer» fra I-land holder derfor ikke, forteller rektor ved UiB, Dag Rune Olsen.

– Har dere gjort noe i forhold til forslaget?

– Vi har gjort ikke gjort noe som helst og kommer ikke til å bruke tid på dette før det blir en realitet. Vi forventer at forslaget blir nedstemt slik det gjorde i fjor, og vi kommer ikke til å gjøre så veldig mye før det eventuelt går gjennom i Stortinget, sier Olsen.

– Skolepenger lite sannsynlig

Leder i Norsk studentorganisasjon, Anders Kvernmo Langset, er langt fra imponert over forslaget og mener samarbeidspartiene Venstre og Kristelig folkeparti (Krf) må vrake forslaget.

Stattsbudsjett_ØA_39

– PROVOKASJON. Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant for Venstre, sier det er lite trolig at Venstre går med på å innføre skolepenger. FOTO: ØRJAN ANDREASSEN

– Dette kan ikke Venstre og Krf godta. Gratis høyere utdanning er et av våre fremste konkurransefortrinn, og bidrar til å tiltrekke studenter med høy kompetanse til norsk høyere utdanning. Dette forslaget vil Norge tape på, sa han til Studvest forrige onsdag.

Et lignenge forslag om skolepenger ble også fremmet i forrige statsbudsjett, men ble vraket av nettopp Venstre og Krf. Sveinung Rotevatn er stortingsrepresentant for Venstre og går langt i å garantere at forslaget heller ikke blir stående i neste års budsjettet.

– Jeg vil ikke spekulere i utfallet, men det er lite sannsynlig at Venstre går med på skolepenger. I statsbudsjett er 80 millioner en ganske liten sum og jeg syns dette er en unødvendig provokasjon. Det slår beina under et viktig prinsipp, og jeg sliter med å se hvorfor regjeringen gjør dette, sier han.

Utdanning for alle

Anders Tyvand (Krf) sitter i kirke-, utdannings- og forskningskomitéen på Stortinget. Også han er lite begeistret for at forslaget tas opp nok en gang.

– Jeg mener regjeringen overser verdien av internasjonalisering. Gratisprinsippet er utrolig viktig, og det er avgjørende at alle i samfunnet har muligheten til å utdanne seg. Nå vil vi gå i forhandlinger med Høyre og Frp der vi håper på gjennomslag i denne saken, sier han.

Alle saker om Statsbudsjettet finner du her.