Rekordmange har tatt Studiebarometeret

Betanien_KPA_01

TOPPER LISTEN. Høgskolen Betanien gikk av med seieren i årets Studiebarometer, med en oppslutning på hele 91 prosent. FOTO: KATARINA PARTEKA AARSNES

Høgskolen Betaninen går av med seieren, mens Høgskolen i Bergen har den beste svarprosenten blant statlige høgskoler nasjonalt.

Under høstens runde av Studiebarometeret valgte nesten 29 000 å svare på undersøkelsen, noe som tilsvarer hele 47 prosent av studentene. Det er ny rekord for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

— Det er gledelig å se at deltakelsen øker også i år, sier Terje Mørland, NOKUT-direktør, i en pressemelding.

I år gikk Høgskolen Betanien av med seieren med en oppslutning på hele 91 prosent.

– Jeg må si vi er både glade og ydmyke på å ha en så god svarprosent, sier Anneline Røssland, rektor ved Høgskolen Betaninen.

Hun forteller at de også hadde en god svarprosent i fjor, og at hun tror studentene dette året rett og slett bestemte seg for å slå det foregående. Samtidig roser hun både administrasjonssjefen, skolen og studentene selv for engasjementet om å få studentene til å svare på undersøkelsen.

– Resultatene er viktige for oss for å vite hva vi skal ha fokus på. Det at hele 91 prosent har svart på undersøkelsen, viser at vi i alle fall må ta resultatene seriøst, sier hun.

Rekord på HiB

Flere av institusjonene som deltok i undersøkelsen har økt sin svarprosent fra i fjor. En av disse er Høgskolen i Bergen (HiB), som i år slo rekord med å øke fjorårets oppslutning på 49 prosent til hele 72 prosent. Dette resultatet var den beste oppslutningen blant de statlige høgskolene nasjonalt.

Fredrik Bødtker, leder av Studentparlamentet ved HiB er veldig fornøyd med dette. Han kan fortelle at de tidlig i perioden satte seg et mål om å nå 70 prosent.

– At vi faktisk nådde målet er en stor seier for studentstemmen på HiB, sier han, og fortsetter:

– Det er utrolig gøy å se at vi har nådd ut med viktigheten av å svare på Studiebarometeret. Svarene fra undersøkelsen brukes i alle ledd av kvalitetssikringen på høgskolen. For å forbedre studiekvaliteten må vi vite hvor skoen trykker. Med en slik svarprosent vil vi få viktige svar for det videre arbeidet.

– Hvordan har dere fått så mange studenter til å svare på undersøkelsen?

– Dette har vært et samarbeid i alle ledd av organisasjonen. Avdelingene har gjort en god jobb med å spre informasjon blant de ansatte. Samtidig har studentrådene på de tre avdelingene fått mobilisert de tillitsvalgte som igjen har fått informasjonen ut i studentmassen. Vi har også brukt det som er av nettverk i studentorganisasjonene for å nå ut til studenter på de aktuelle studieprogrammene. Det har vært en laginnsats som har gitt resultater. Det gjør at 72 prosent smaker enda bedre, sier Bødtker.

— Solid svarprosent vitner om at undersøkelsen blir prioritert ute på universitetene og høyskolene. Dette gir mer representative tall, som igjen gjør Studiebarometeret til et enda bedre verktøy i arbeidet med kvaliteten på utdanningene som tilbys, sier NOKUT-direktør Mørland i pressemeldingen.

Økning også på UiB

– At HiB har klart å nå en svarprosent på 72 synes jeg er imponerende, sier Johanne Vaagland, leder i Studentparlamentet ved UiB.

Universitetet i Bergen (UiB) økte fra 32 prosent i fjor til 43 prosent i år. Hun synes det er veldig positivt å se at såpass mange flere har valgt å svare i år, selv om tallet ikke er på samme nivå som HiBs. Det påpekes at de på høgskolen har en annen forutsetning for å nå ut til mange med tanke på at det er færre studenter samlet på to campus, sammenlignet med UiB som har seks fakulteter med enda flere institutter. Likevel mener hun det er godt mulig det er noe å lære av HiB til neste år.

– Jo høyere svarprosent, jo sikrere tall får vi til å si noe om studentene er fornøyde med studieprogrammet sitt eller ikke.