Beste NHH-valg på flere år

NHHvalg_IKF_05

GODT VALG. 1085 studenter ved NHH brukte stemmeretten sin ved valget. FOTO: INGRID KVÅLE FALEIDE.

Valget til NHH sin studentforening hadde beste oppslutning på flere år. – Det har vært høyt engasjement, sier informasjonsansvarlig Joachim Aae.

I april var det valg til ulike verv i Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS). Totalt 35 prosent av studentene stemte, noe som er den høyeste valgoppslutningen ved skolen siden kjernestyrevalget i 2011 (47 prosent). Dette er også den høyeste oppslutningen ved noe studentvalg i Norge dette året.

Informasjonsansvarlig i NHHS sitt kjernestyre, Joachim Aae, er fornøyd med årets valg, særlig tatt i betraktning av at oppslutningen i fjor var på 19 prosent.

– Det har vært et bra valg, med mye fart. Valgkampen har vært bra, og studentene føler at de har tatt et ordentlig valg.

Ved Universitetet i Bergen sitt valg til studentparlamentet (SP-UIB) samme måned i år, endte oppslutningen på 22 prosent, noe som er en svak nedgang fra fjoråret. Aae tror imidlertid ikke at NHH sine resultater er direkte sammenlignbare med UiB og andre institusjoner i Bergen sine.

HØY AKTIVITET. NHH-student, Johannes Tyrihjell, forteller om gratis kake, musikk og konkurranser under valgkampen ved NHH. FOTO: INGRID KVÅLE FALEIDE.

HØY AKTIVITET. NHH-student, Johannes Tyrihjell, forteller om gratis kake, musikk og konkurranser under valgkampen ved NHH. FOTO: INGRID KVÅLE FALEIDE.

Vi har litt andre typer stillinger, om du ser bort ifra NHH-styret og lederstillingene i representantskapet. Valgene på høgskolen og universitetet er gjerne mer politiske.

I tillegg til verv som studentrepresentanter til styret på NHH og som leder for representantskapet, som er NHHS sitt øverste valgte organ, ble det også valgt til verv i foreninger som Klubb- og Kulturvalget (KKU) og studentlekene Bergen Challenge.

Stor konkurranse gir mer oppmerksomhet

Johannes Tyrihjell studerer samfunnsøkonomi ved NHH og var en av studentene som stemte ved årets valg.

Jeg tror jeg stemte mest fordi jeg kjenner studenter som stilte til valg, og ønsket å støtte folk jeg mener passer godt til stillingene. Det er nok slik for de fleste.

Informasjonsansvarlig Aae tror den gode oppslutningen handler mest om stor konkurranse til vervene, ved at flere studenter blir oppfordret til å stemme når flere studenter stiller.

 Det blir mer PR da, og flere får vite om valget. Mesteparten av profileringen kommer fra dem som stiller til valg.

Aae gleder seg til neste valg ved NHH til høsten og håper på mye konkurranse og deltakelse fra studentene.

– Jeg håper ikke at folk er for risikoavers til å stille. Hvis de har lyst til å stille så kom igjen, kjør på og still til valg.

Ulike forutsetninger ved NHH og UiB

Leder i studentenes valgstyre ved UiB, Eirik Lie Reikerås, mener at NHH-studentene gir andre forutseninger for opplsutning enn studentene ved UiB gjør. Han trekker blant annet frem at studentene ved NHH går sammen på en lik faglinje.

Det er ikke på samme måte som på UiB, hvor mange for eksempel tar årsstudium eller enkeltfag.

Likevel er Reikerås imponert over handelshøyskolens oppslutning.

 Det at de klarer å favne så bredt, er ganske imponerende.

TRETTEN TUSEN UNIKE BRUKERE. Reikerås forteller at valgsidene til UiB var besøkt av mange under valgkampen. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

TRETTEN TUSEN UNIKE BRUKERE. Reikerås forteller at valgsidene til UiB var besøkt av mange under valgkampen. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

– Bergensstudentene er flinke

Generelt hevder institusjonene i Bergen seg svært godt nasjonalt – også den gamle Høgskolen i Bergen har tidligere ligget rundt 30 prosent, før flytting av valget til starten av semesteret i år førte til halvering i oppslutningen. Til sammenligning hadde Universitetet i Oslo 17,2 prosent deltakelse ved valget i fjor.

Reikerås mener at den gode oppslutningen ved studentvalg i Bergen gjenspeilte seg på landsmøtet til Norsk Studentorganisasjon (NSO) tidligere i år.

– Bergensstudentene er flinke til å engasjere seg politisk, og det kom frem på NSO sitt landsmøte der vi tok opp mye av taletiden.

 

Tittelen og ingressen i denne artikkelen har blitt endret etter publisering, som følge av at Studvest har blitt gjort oppmerksom på en faktafeil.