Resirkulerer studentpolitikere

uibvalg_SDJ_02

VALGKAMPANJE. Thea Sofie Jåsund Grastveit og Lars Arne Nilssen er et av kandidatparene som stiller til valget. FOTO: SYNNE DALSEGG JOHNSEN

Thea Jåsund Grastveit mener det er et demokratisk problem at så få studenter stiller til universitetsstyret. Selv brukte hun fire år på å manne seg opp før hun stilte.

Universitetsstyret
  • Det øverste organet ved Universitetet i Bergen
  • Vedtar strategier for utdanning, forskning og annen faglig virksomhet ved universitetet, og har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet
  • De eneste kravene for å stille til valg som studentrepresentant er at man har betalt semesteravgift til SiB og er semesterregistrert ved UiB
  • To studentrepresentanter samt fire varaer skal nå velges innKilde: http://www.uib.no/ledelsen/organisering/universitetsstyret

12. april gikk den utvidede fristen for å stille til valg som studentrepresentant for universitetsstyret ut. To studentrepresentanter og fire varaer skal velges. Hittil er kun fire kandidater offentliggjort.

Et gjennomgående trekk

Nestleder i Studentparlamentet, Susann Strømsvåg, mener det er uheldig at flere ikke stiller og tror det handler om for lite informasjon.

– Det er få som vet hvordan universitetet faktisk fungerer og hvor stor innflytelse man kan ha som studentrepresentant, sier hun.

Rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Dag Rune Olsen, mener grunnen til at flere ikke stiller må være fordi studentene ikke prioriterer det.

– De vet nok ikke hvor spennende, viktig og lærerikt dette er.

Olsen sier også at mindre tilbøyelighet til å delta i politikk er et gjennomgående trekk i resten av samfunnet, og han tror ikke det er en spesiell trend ved UiB.

– Men det er klart at hvis det er veldig få som stiller og valgdeltakelsen er lav, representerer det et valg som ikke er velfungerende, sier han.

– Gutteklubb

Thea Jåsund Grastveit stiller til valg med Lars Arne Nilssen. Hun mener grunnen til at så få stiller er for dårlig kunnskap om studentpolitikken.

– Det er et demokratisk problem at studentene ikke vet om mulighetene, og det gjør at vi kanskje går glipp av gode hoder.

Det er stort sett studenter som allerede er engasjert i studentpolitikken som stiller til valg til universitetsstyret.

– Det er mange gamle, trøtte, travere som sitter på viktige stoler. Dette gir kunnskap og kontinuitet, men gjør at det blir en slags gutteklubb for studentpolitikerne, sier hun.

Grastveit mener den sluttende kretsen av studenter som engasjerer seg i studentpolitikken er problematisk.

– Lav valgdeltakelse og at de samme hodene går igjen kan føre til at studentpolitikken blir lite representativ for studentmassen som helhet.

uibvalg_SDJ_08

STUDENTOPPLYSNING. Ut i fra midlene de har fått tildelt, har valgstyret forsøkt så godt de kunne å informere studentene om valget, forteller Mia Milde. FOTO: SYNNE DALSEGG JOHNSEN

Folkeliggjør studentpolitikken

Hun håper og tror at dette er en tendens som nå holder på å snu, blant annet fordi partiene favner bredere enn før, og fordi Det Eneste Reelle Alternativ (DERA) folkeliggjør studentpolitikken.

– Jeg vet det er uenighet rundt politikken DERA fører, men de har gjort en kjempejobb med å få fokus på studentdemokratiet, sier Grastveit.

Grastveit sier at informasjonen om valget forsvinner i jungelen av informasjon til studentene, og at det heller er et kunnskapsproblem enn et informasjonsproblem.

– Jeg tror universitetssystemet er for stort og uoversiktlig til at folk ser verdien av å sette seg inn i det, hvis de ikke er spesielt interesserte.

– Vinner på overgang

Per definisjon mener Grastveit at det ikke blir et velfungerende valg når så få stiller, og hadde ønsket at flere stilte.

– Man vinner på overgang, og blir kvotert inn, men man vil jo fortjene det. Selv om det ikke påvirker valgkampen vår noe særlig, gir man kanskje ikke alt man har når man vet at man i verste fall blir vara.

Grastveit tror det er flere som ikke tør å stille på grunn av andre kandidaters erfaring og bakgrunn, selv om det egentlig er en lav terskel for å stille.

– Jeg har selv brukt fire år på å tøffe meg opp til å gjøre dette, og føle at jeg er kvalifisert til det, sier hun.

Ingen konsekvenser

Valgstyret har ansvar for gjennomføring av valget. Mia Milde i valgstyret sier de skulle ønske at alle visste om valget.

– Det har vært en greie at folk som stiller er klar over det et halvt år før, og kanskje det er der problemet ligger, at det ikke er åpent nok, sier hun.

Milde forteller at det tidligere år ikke har kommet nok søkere, men at det ikke har fått noen konsekvenser.