– Ser litt pinlig ut

Seigmen_JHM_01

Arkivfoto: Jarle Hovda Moe

Studentparlamentet har i dag representanter i 34 utvalg, styrer og råd, men ingen jobber med kultur, selv om de fleste listene har studentkultur som eget punkt i listeprogrammet sitt.

I ukens papirutgave av Studvest står det i denne saken at det er 34 komitéer i SP-UiB. Det stemmer ikke. Det riktige er at SP-UiB har representanter i 34 utvalg, styrer og råd. Denne saken er en undersak av: Labert kulturengasjement i politikken, som inneholder feil. Disse er gjort rede for i den oppdaterte versjonen av saken. Studvest beklager på det sterkeste.

 

I årets valg til Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB), som er studentene ved UiBs øverste politiske organ, ønsker blant annet partiene reduserte billettpriser på kino og teater, oppfølging av byggingen av den nye studentvillaen og annerledes distribusjon av studentenes midler til kulturen. Men til tross for at de fleste studentlistene fronter kultursaker som eget punkt i programmet sitt, er ingen av de 34 utvalgene, styrene og rådene i SP-UiB dedikert til kulturarbeid.

– Det ser litt pinlig ut ikke å ha det, men vi må ikke opprette komitéer bare for å opprette komitéer, sier førstekandidat for Venstrealliansen, Audun Syltevik.

Av de 34 SP-UiB-utvalgene, styrer og råd er komitéen for læringsmiljø det nærmeste man kommer en kulturkomité. Førstekandidat på Sosialdemokratisk liste (SosDem), Johanne Vaagland, mener det kulturrelevante arbeidet skjer i forskjellige komitéer.

– Promoteringskomitéen og den internasjonale komiteén ved UiB tar opp en del av de sakene som er relevante opp mot kultur, sier Vaagland, som har sittet i SP-UiB for SosDem siden de vant fjorårets valg.

Prinsippsaker

– Det kan være verdt å diskutere etableringen av en egen kulturkomité, men da må vi bestemme hva den komitéen skal gjøre. Det mest åpenbare er det økonomiske i studentkulturen, men der har ikke SP-UiB noe penger å fordele, sier Venstrealliansekandidat Syltevik.

Venstrealliansen, som i år skiftet navn fra Radikale Studentar, ønsker blant annet studentrabatt på alle kulturarrangement og mer penger til Kulturstyret. Syltevik anerkjenner at det ikke er alle sakene på programmet SP-UiB har makt til å gjøre noe med, og at det heller ikke blir mye prioritert. Det meste må gjøres lenger oppe i systemet, enten av Kulturstyret, Arbeidsutvalget til SP-UiB eller i Velferdstinget.

SosDem-kandidat Vaagland er enig.

– Det meste av kultursaker som skjer blir tatt hånd om av Velferdstinget og Kulturstyret. Disse sakene skal i hovedsak behandles der.

– Det kan sies at det er litt rart å ha saker på programmet som ikke kan gjennomføres, men det samme gjelder dette med å ønske studiestøtte på 1,5 G, samt studentboliger. Det er prinsippsaker som viser våre intensjoner, sier Venstreallianseleder Syltevik.

Ta initiativ selv

Syltevik mener representantene selv i større grad bør ta initiativ til å føre frem kulturpolitikken sin, utenfor Arbeidsutvalget, for å få gjennomslag. Det er en idé som Kulturstyret-leder Tellef Raabe også deler.

– Som leder av Kulturstyret har jeg en del erfaring med jobb opp mot kommune, fylkeskommune, Utdanning i Bergen og UiB for å få gjennomført kulturpolitikk. Representantene er hjertelig velkomne til å kontakte meg for å få hjelp, sier Raabe, som enda har til gode å bli kontaktet av SP-UiB-representanter om tips.