Skuffende fra regjeringen

Arkivfoto: JARLE HOVDA MOE

Arkivfoto: JARLE HOVDA MOE

LEDER: Studiestøtte på stedet hvil, ingen flere studentboliger og et universitetsmuseum stengt på ubestemt tid. Det finnes lite å glede seg over i det reviderte nasjonalbudsjettet.

Tirsdag 12. mai la regjeringen fram det reviderte nasjonalbudsjettet for 2015. Finansminister Siv Jensen brukte flotte ord ved fremleggingen: «Regjeringen har staket ut en bedre kurs for norsk økonomi som løser viktige oppgaver i dag og ruster Norge for fremtiden.» Det er synd at dette i liten grad gjelder universitets- og høgskolesektoren (UH). Endringene for studenter og de som jobber i sektoren er nemlig minimale.

Én av få poster som kommer studentene til gode er et forslag om å bevilge penger til 24 studieplasser i ingeniørfag, nærmere bestemt undervannsteknologi, i regi av Høgskolen i Bergen. Det er også positivt at de foreslår å bevilge 5 millioner kroner til planlegging av en fremtidig campus ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og fem millioner til prosjektering av nybygg for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST).

Studiestøtten står imidlertid på stedet hvil, og det samme gjør bevilgningene til studentboliger. Dette til tross for press fra Norsk Studentorganisasjon, og dens medlemsorganisasjoner. Blant dem er Studentparlamentet i Bergen, hvor leder Tommy Aarethun kalte det reviderte budsjettet for «de forspilte sjansers budsjett».

Samtidig med regjeringens labre interesse for utdanning og forskning opplever vi tidenes høyeste søkertall til høyere utdanning. Tall fra Samordna opptak viser at nærmere 128 000 personer i vår har søkt om å studere. Det er omtrent 8000 flere enn i 2014. At regjeringen foreslår å bevilge midler til 24 nye studieplasser er et bittelite steg i riktig retning, men langt i fra nok til å dekke behovet og speile både sin egen og samfunnets interesse for sektoren.

Det samme gjelder satsingen på bygg i sektoren. Midlene til NTNU og HiST kommer godt med, men det er ikke tilstrekkelig. Blant annet spøker det nå for ferdigstillingen av Naturhistorisk museum ved Universitetet i Bergen (UiB). Verken i det opprinnelige eller i det nå reviderte budsjettet ble det gitt rom for å finansiere resten av museumsprosjektet.

UiB og rektor Dag Rune Olsen setter nå sin lit til Stortinget, og spesielt Venstre og KrF, som skal forhandle med regjeringspartiene i de neste ukene. Universitetsmuseet er en svært viktig arena for å formidle kunnskap og forskning, og vil kunne gjøre dette enda bedre når aulaen står klar i løpet av neste halvår. Men de må få midler til å restaurere resten av bygget slik at samlingene kan åpnes igjen. «De siste 10 årene har våre naturhistoriske samlinger vært besøkt av i snitt 25 000 barn og unge hvert år», sier UiB-rektor Dag Rune Olsen på UiBs nettsider. Museet knytter universitetet til både Bergen og større deler av Vestlandet. Det er et stort tap om prosjektet nå må legges på is.

Et politisk flertall er samstemte om å satse på undervisning og forskning, men likevel er de ikke villige til å bevilge midlene som behøves. Det er vel hva man kan kalle god gammeldags dobbeltmoral.