Slik reagerer studentene på Studiebarometeret

Eksamenstips_KPA_05

Sjekk reaksjoner fra studenter og studentpolitikerne under og etter framleggingen av resultatene.

Trykk deg inn på Studiebarometeret og finn ut hvordan ditt studieprogram klarte seg!

I en pressemelding fra NSO, reagerer NSO-leder Therese Eia Lerøen, som også er representert på framleggingen av resultatet, kraftig på hvor misfornøyde studenter er med medvirkning, undervisning og veiledning.

- Undersøkelsen gir støtte til våre bekymringer. Institusjonene lykkes ikke godt nok i å inkludere studentene i det akademiske fellesskapet. Her er det store rom for forbedringer, sier Lerøen i pressemeldingen.

Også på Universitetet i Bergen (UiB) er studentene lite fornøyde med hvor mye de får påvirke innhold og opplegg. Mulighet til å påvirke scorer 2,8, og hvordan kritikk og synspunkter fra studenter blir fulgt opp, scorer 2,9.

– Vi ligger omtrent på snittet på landsbasis alt i alt, og det var omtrent som forventet. Men jeg ser vi, som resten av landet, har en del å jobbe med når det gjelder å følge opp kritikk og generelt involvere studentene mer, sier leder av Studentparlamentet ved UiB, Johanne Vaagland, til Studvest.

Hun synes spesielt at tallene ved Det psykologiske fakultet er urovekkende, og karakteriserer den nedadgående trenden som «alarmerende» i en pressemelding. Kun hver femte student ved fakultetet er fornøyd med medvirkningen, og hele 51 prosent er misfornøyd.

– Vi forventer at Det psykologiske fakultet rydder opp umiddelbart og viser en helt annen holdning til studenter, skriver Vaagland i pressemeldingen.

Bruker mer tid på deltidsarbeid

Tallene viser også at studenter bruker 1,3 timer mer på deltidsjobben i år enn i fjor. NSO reagerer kraftig på tallene, og framholder sitt standpunkt om at studiestøtten må økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden og fordeles over 11 måneder.

– Dette er en utvikling som går i helt feil retning. Vi ønsker at studentene skal bruke mer tid på studiene, ikke på deltidsjobben. Studentene må ha en økonomi som gir dem muligheten til å studere på heltid og møte en krevende og engasjerende utdanning hvor de opplever å bli utfordret og inkludert i fagmiljøet. Vi har et stykke igjen å gå før studentene kan være aktive deltakere i fagmiljøene og får den kvaliteten de har krav på, avslutter Eia Lerøen.

Her er noen av innspillene som studenter kom med på Twitter underveis i framleggingen av resultatene: