Studentbergen reagerer: – Langt ifra nok

Nyvalgt: Linnea Reitan er valgt til ny leder for Velferdstinget. FOTO: JONAS EIAN

SÅNN PASSE. Leder av Velferdstinget (VT), Linnea Reitan Jensen, er tålig fornøyd med forslaget om 2200 nye studentboliger, selv om hun hadde håpet på 3000. FOTO: JONAS J. EIAN

SP-UiB og Velferdstinget er tålig fornøyde med studentboligtildelingen, men svært misfornøyde med økningen i studiestøtten. Kunnskapsdepartementets satsning gir likevel håp.

Regjeringens forslag om 2200 nye studentboliger og 316 kroner mer i måneden i studiestøtte møter blandede reaksjoner hos de studentpolitiske lederne i Bergen. Leder for Studentparlamentet ved UiB (SP-UiB), Johanne Vaagland, tror ikke de 316 kronene kommer til å utgjøre noen nevneverdig forskjell for studentene.

– Studiestøtten tilsvarer litt over en halv husleie i året for de fleste studenter, og jeg synes det er en provoserende måte Kunnskapsdepartementet ordlegger seg på, sier Vaagland.

Kunnskapsdepartementet skriver blant annet at økningen i basisstøtten har særlig mye å si for dem som studerer på heltid. Det mener Vaagland ikke er godt nok.

– Hvis intensjonen er at studenter skal studere på heltid, må det bevilges nok at studenter faktisk har råd til å studere på heltid, sier SP-UiB-lederen.

Ikke imponert

I fremleggingen på Stortinget sa finansminister Siv Jensen blant annet at den økte studiestøtten er et tegn på en sterk satsning på høyere utdanning og forskning, noe som er en forutsetning og et virkemiddel for å skape fremtidens arbeidsplasser.

SP-UiB-lederen er ikke imponert over det hun beskriver som lite ambisiøs satsning, og tviler sterkt på at studentene kommer til å ende i et månedlig økonomisk pluss når måneden er omme.

– Momsen økes på blant annet NRK-lisensen, kollektivtransport og kulturtilbud, så 316 kroner i måneden forsvinner veldig fort når situasjonen er slik.

KD-satsning gir håp

Leder av Velferdstinget (VT), Linnea Reitan Jensen, er tålig fornøyd med forslaget om 2200 nye studentboliger, selv om hun hadde håpet på 3000.

– Det er flere enn ved statsbudsjettet i fjor, men like mange som etter revidert. Økningen i studiestøtten er skuffende lav. Det tyder på at det ikke er noen satsning, sier Reitan Jensen.

VT-lederen er likevel fornøyd med at Kunnskapsdepartementet (KD) nå ønsker å kartlegge studentenes levevilkår gjennom levekårsundersøkelsen. Der håper hun at KD har fokus på studentenes psykiske helse.

– Da ser de hvordan vi studenter faktisk har det, og hvor trangt vi har det. På sikt kan dette bety høyere studiestøtte, og ikke bare 316 kroner i måneden, som tilsvarer 10,5 kroner dagen, sier Reitan Jensen

– Går fortsatt 3500 kroner i minus

Heller ikke Studentparlamentet på Høgskolen i Bergen (SP-HiB) er fornøyde med økningen i studiestøtten, og mener studentene tvinges ut i arbeid for å overleve.

– Vi mener at fulltidsstudenter skal ha muligheten til å studere på heltid. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 legger opp til at studentene fortsatt går 3500,- i minus hver måned. Dette gjør at studentene fortsatt må jobbe 8-10 timer i uken utenom studiene, skriver Fredrik Bødtker, leder i SP-HiB, i en pressemelding.

Som flere andre ser HiBs studentparlament seg tålig fornøyde med forslaget til 2200 nye studentboliger, og stiller krav til at Bergen kommune følger opp ved å fristille flere tomter til studentboliger.

– Studentsamskipnaden i Bergen. Grønneviksøren 2 må være øverst på listen over tomter, og kommunen må omgående gi SiB mulighet til å bygge 700 nye studentboliger på tomten, skriver Bødtker.