Studentenes beste eksamenstips

eksamen_SW_02

VARMT. Forrige uke var det skikkelig sommervær i Bergen, og da var det nok mer fristende å være i Nygårdsparken enn på lesesalen. FOTO: SUSANNE WIKBORG

Studvest har spurt studenter fra BI, NHH og UiB om hvordan de opplever eksamensperioden, og hva deres beste tips er.

BI

Håkon Færevåg, Andreas Larsen og Peter lekve. 

eksamen_SW_01

BI-STUDENTENE. Peter Lekve, Håkon Færevåg og Andreas Larsen. FOTO: SUSANNE WIKBORG

Hvordan opplever dere eksamensperioden?

– Vi kriger i fellesskap. Alle forstår at det er drit her og nå, men at det er noe man bare må gjøre og komme seg gjennom, sier Færevåg

BI-studentene ser også på eksamensperioden som en fin tid.

– Jeg føler at det er mye roligere stemning dette semesteret enn tidligere. Det er ikke så mye stress, sier Peter Lekve.

Hvorfor får noen eksamensangst?

– Det har nok mye med fagene å gjøre. Det er vanskelig å vite hvordan man ligger an i fagene, sier Færevåg.

– Når man så først blir stresset, er man mer mottakelig for stress på andre arenaer også, sier Larsen.

Kan dere i fellesskap gi fire tips for å takle eksamensstresset?

 1. Skift metodene du bruker. Varier mellom kollokvier og selvstudium.
 2. Spør deg selv hvorfor skal du få karakteren du har satt som mål. Finn motivasjonsgrunnen din.
 3. Ta pauser, gjør andre ting. Få utløp andre steder.
 4. Lag en plan.
NHH
Eksamensstress2

NHH-STUDENTEN. Synne Sofie Storetvedt. FOTO: PRIVAT

Synne Sofie Storetvedt

Hvordan opplever du eksamensperioden?

–  Jeg opplever at det er en stor overgang mellom når det er eksamensperiode og når det ikke er det. Alle er på skolen nesten hele tiden. Gjerne fra åtte til åtte, sier Storetvedt.

Hvorfor får noen eksamensangst?

– Jeg tror at en av hovedårsakene til at studenter får eksamensangst er at de ikke klarer å ta ordentlige pauser, sier hun.

Hva er dine tips for å takle eksamensstresset?

 1. Ta ordentlige pauser
 2. Lag en plan over hva du skal gjøre
 3. Når du er sliten, ikke press deg selv til å sitte lengre på lesesalen.
 4. Ikke sammenlign deg med andre.
UiB

Lars Henrik Løchen Brente, Vemund Strømsen og Emilie Byermoen

eksamen_SW_03

UiB-STUDENTENE. Emilie Byermoen, Lars Henrik Løchen Brente og Vemund Stømsen. FOTO: SUSANNE WIKBORG

Hvordan opplever dere eksamensperioden?

– Det er perfekt med stress i eksamensperioden. Akkurat så mye at jeg får gjort det jeg skal, men ikke så mye at jeg ikke tør å gjøre andre ting, forteller Byermoen

Hvorfor får noen eksamensangst?

–  I stedet for løpende testing er det en stor test som man gruer seg hele året. Man får bare en sjanse til å prestere, sier Vemund Strømsem

– Frykt for å ikke få jobb senere er kanskje en av årsakene, sier Løchen Brente.

Kan dere i fellesskap gi fire tips for å takle eksamensstresset?

 1. Sett deg små mål og stykk dem opp i små ting. Da føler du at du faktisk har fremgang.
 2. Stol på at det du kan er nok.
 3. Bruk stresset til å gjøre noe produktivt. Og slapp av på eksamen. 
 4. Ikke ta deg vann over hodet.