Studentersamfunnet raser mot Utenriksdepartementet

studentersamfunnet_raser_mot_Udep_BF_01

KRITIKKVERDIG. Samfunnets leder sindre Viulsrød og Aktuelt-leder Oda Bjerkan mener at UD undergraver en viktig debatt. FOTO: BEATE FELDE

UD avslo å delta på Samfunnets debatt om våpeneksport. – Rett og slett uakseptabelt, sier Samfunnet-leder, og får støtte fra Frank Aarebrot.

studentersamfunnet_raser_mot_Udep_BF_03

KOMISK. Samfunnet-Leder Sindre Viulsrød mener det er nesten komisk hvor vanskelig det har vært å skaffe en innleder til dette møtet. FOTO: BEATE FELDE

31. januar holdt Studentersamfunnet i Bergen morgenmøtet «Fred og Våpen A/S». Målet for møtet var å ta opp problematikken knyttet til å omtale Norge som en fredsnasjon, samtidig som landet eksporterer våpen.

Til møtet ønsket imidlertid få å stille til debatt.

– Dette er ett av 60 møter vi arrangerer dette semesteret, og ikke til noen andre møter har det vært så vanskelig å booke en innleder. Det er nesten komisk, sier samfunnet-leder Sindre Viulsrød.

Han har sammen med leder for Aktuelt-komiteen, Oda Bjerkan, invitert 48 personer som alle har takket nei. Spesielt reagerer de på at ingen fra Utenriksdepartementet (UD) ønsket å stille.

– Det er mest kritikkverdig at UD ikke stiller. De er folkevalgte personer, og har ansvar for å bidra i viktige debatter. Vi har inntrykk av at UD stiller opp og har en helt annen innstilling dersom vi inviterer dem til å snakke om annen tematikk, sier Bjerkan.

Det lukter lang vei at de ønsker å stoppe debatten.

Frank Aarebrot, professor i sammenliknende politikk
Endret mening

Flere andre relevante aktører skal ifølge Bjerkan ha gitt positive tilbakemeldinger om å stille, for så å ombestemme seg i løpet av uken som fulgte.

– Det virker som om det har skjedd en form for fellesmøter, der de har kommet til enighet om at ingen skal stille. I mange tilfeller ble det begrunnet med dårlig tid, sier hun.

Ifølge Viulsrød hindrer dette en viktig debatt.

– Det er direkte usunt for det offentlige ordskiftet. Vi vet at det er en aktiv politikk som tillater at våpeneksport foregår, og da stiller vi spørsmål ved at ingen maktpersoner stiller for å forsvare denne politikken. Det er rett og slett uakseptabelt i et demokrati som Norge.

Får støtte fra Aarebrot
Aarebrot_JBB_05

KRITIKKVERDIG. Frank Aarebrot mener det er kritikkverdig at så mange har avslått invitasjonen fra Samfunnet. FOTO: JULIE BRUN BJØRKHEIM

Frank Aarebrot, professor i sammenliknende politikk, mener det er problematisk at så mange har avstått fra å stille.

– Dette er er et sensitivt tema, og det har vært flere skandaler som som omhandler norsk våpeneksport. Det er uheldig om aktørene ønsker å blokkere diskusjonen.

Aarebrot mener at dersom Studentersamfunnet har vært ute i god tid, er det kritikkverdig at blant andre forsvarsleverandør Kongsberg Gruppen ikke stiller.

– Det lukter lang vei at de ønsker å stoppe debatten.

Aarebrot legger til at om dette ikke er tilfelle, burde informasjonsavdelingene kritiseres for at de skaper et slikt inntrykk. Det at man ikke har tid, er ingen god grunn for å unngå å delta i en debatt, sier professoren.

– Ikke relevant for oss
INVITERTE MANGE. Oda Bjekan skal sammen med Sindre Viulsrød ha invitert over 20 personer, som ikke kom. FOTO: BEATE FELDE

INVITERTE MANGE. Oda Bjekan skal sammen med Sindre Viulsrød ha invitert 48 personer, som ikke kom. FOTO: BEATE FELDE

Kongsberg Gruppen skal ifølge Bjerkan ha avslått med begrunnelsen at møtets tematikk ikke var relevant nok for dem.

– I første telefonsamtale fikk jeg beskjed om at de kunne stille dersom debatten var relevant for dem. Derfor valgte vi å ta utgangspunkt i hva Kongsberg Gruppen driver med i invitasjonen, sier hun.

Dermed mener Bjerkan at det er ironisk at de avslo.

Kommunikasjonsrådgiver i Kongsberg Gruppen, Johannes Dobson, er ikke enig i dette. Han mener temaet angår bedriften, med at de har lite å tilføre debatten.

– Problemstillingen som skulle diskuteres var eksport, og regelverket for dette er et myndighetsanliggende. Som forsvarsleverandør følger vi til enhver tid de lover og regler som norske myndigheter setter, og kan ikke føre egen praksis på området.

– UD vil bidra

Politisk rådgiver for utenriksministeren, Bård Ludvig Thorheim, avviser at UD undergraver samfunnsdebatten. Tvert imot mener han at Regjeringen er opptatt av å bidra til en aktiv og informert samfunnsdebatt om kontrollen av eksport forsvarsmateriell.

– Invitasjonen ble sendt til utenriksminister Børge Brende og statssekretær Berger Røsland. De er begge på tjenestereise, og kunne dessverre ikke delta.

Han peker samtidig på at det er bred politisk enighet i Stortinget om regelverket og praktiseringen av retningslinjene, og at dette debatteres årlig. Dessuten fremlegges det en årlig melding som viser den faktiske eksporten som har funnet sted.

– Vi beklager at vi ikke fikk anledning til å delta denne gangen, sier han.

– Ingen tilgjengelige politikere
fredogvaapen_THT_0026

MØTTES LIKVEL. Til tross for mange avslag fra relevante aktører, valgte Studentersamfunnet å holde møte med skjevfordelt panel. FOTO: TORE HAUKE THIESEN

Bjerkan forteller at de har snakket med flere personer i UD enn utenriksministeren og statssekretæren, og at det ikke bare var de to som ble invitert. UD skal ha svart at ingen derfra kunne møte.

Vi har heller ikke blitt henvist til andre som kan stille. Det synes vi er merkelig, sier Viulsrød.

Til dette svarer kommunikasjonsrådgiver i UD, Ane Lundberg, at det ikke var noen andre enn Brende og Røsland som kunne stille.

– Spørsmålene som vi er invitert til å debattere, er en type spørsmål som en politiker må svare på. Vi kan ikke sende en vanlig saksbehandler.

Sett bort fra utenriksministeren og statssekretæren, er det få andre i departementet som har dette som fagfelt, og heller ikke disse var tilgjengelige på møtedatoen.

Lite vektet debatt

Til tross for flere avvisninger ble møtet arrangert med et panel bestående av en filmskaper og journalist, en representant fra Changemaker, Liberalistene og Røde Kors. Forutenom representanten fra Liberalistene er samtlige av disse sterkt mot våpeneksport.

– Det er synd at vi får et så skjevt panel. Debatten vil nå i stor grad handle om hvorfor ingen vil snakke om norsk våpeneksport, sier Bjerkan før møtet.

Hun innrømmer at de vurderte å avlyse møtet, men at de likevel valgte å gjennomføre, siden samfunnet har en lang tradisjon med å bringe opp underkommuniserte spørsmål.