Studentkultur av høy kvalitet koster ikke penger

ARKIVFOTO: Håkon Benjaminsen.

ARKIVFOTO: HÅKON BENJAMINSEN

LESERINNLEGG: Linda Roald mener lønnede verv er synonymt med å frarøve 30 000 studenter midler til en bedre studenthverdag.

DEBATT

Ønsker du å skrive et leserinnlegg i Studvest? Send inn til debatt@studvest.no.

TEKST AV: Linda Roald, NHH-student og tidligere informasjonsansvarlig i Kjernestyret i NHHS. FOTO: NHHS FOTO

TEKST AV: Linda Roald, NHH-student og tidligere informasjonsansvarlig i Kjernestyret i NHHS. FOTO: NHHS FOTO

Haakon Ervik argumenterer den 7. april for at studentkultur av høy kvalitet krever at man har lønnede verv. Jeg mener studentkultur av høy kvalitet ikke krever penger, men krever dedikerte folk med engasjement!

I studentbergen diskuteres med jevne mellomrom om man skal ha lønnede verv. Debatten er tydelig todelt, men noe alle er enige om er at vi er avhengige av at noen tar jobben med de store og tunge vervene. De arbeider for at studenter skal få en så god studietid som mulig, og dette er viktig. At det derimot brukes over én million kroner på dette, er alt for mye.

Ervik bruker antall studenter man representerer som grunnlag for hvorfor noen bør ha lønnede verv og at dette gjenspeiler hvilke krav det stilles til vervet. Jeg mener at dette alene ikke er nok. Det må blant annet sees i sammenheng med hvor mange aktive medlemmer man har, hvor stor omsetning organisasjonene har og hva de produserer. Det er riktig at Kjernestyret representerer om lag 3400 studenter, men av disse er over halvparten av studentene aktive medlemmer! NHHS sine prosjektorganisasjoner UKEN, NHH-Symposiet og Bergen Challenge ansetter alene 1900 studenter på 2 års basis. Engasjementet i NHHS resulterer i blant annet Vestlandets nest største kulturfestival, Nord-Europas største studentdrevne næringslivskonferanse og studentleker med over 2000 deltakere fra hele Norge. Om ikke dette stiller krav til gjennomføring, vet ikke jeg. Det disse tre arrangementene har til felles er at ingen av de 1900 engasjerte frivillige eller styret, får lønn.

NHHS har en omsetning på omlag 15 millioner kroner, og opp mot 25 millioner årene UKEN arrangeres. Hadde vi skulle betalt lønn i NHHS hadde dette i stor grad svekket vår mulighet å produsere det som gjøres i NHHS i dag. Alt overskudd går tilbake igjen til NHHS som igjen brukes på studentvelferd. For eksempel gikk UKEN omlag 400.000 kr i overskudd i 2016. Skulle alle åtte styremedlemmer fått lønn hadde vi ikke hatt en krone igjen til å utvikle studentforeningen og studentkulturen videre.

Et annet poeng Ervik trekker frem er at lønnede heltidsverv til enkeltpersoner gjør at man kan stille større krav, sikre mer effektiv drift og sikrer kontinuitet i det arbeidet som utføres. NHHS som helhet og prosjektorganisasjonene hadde aldri klart å drifte eller arrangere så store arrangementer uten høye krav, effektiv drift og kontinuitet. Dette viser at lønn alene derfor ikke er et godt argument. Det som helt klart sikrer dette, er engasjement. Engasjement sikrer at man kan stille større krav fordi folk bryr seg om noe ikke gjøres med god kvalitet. Engasjement sikrer effektiv drift fordi man har et ønske om å gjøre arbeidet sitt godt. Engasjement sikrer kontinuitet fordi engasjerte etterfølgere vil ha samme ønske om gode resultater som sine forgjengere. Det er min erfaring etter snart sju år i Bergen, to år på UiB og fem år på NHH. Studentavisene har her også en viktig rolle, og kan følge opp at dette skjer.

Ervik argumenterer for at lønnede verv gjør at det er mer åpent å stille fordi man blir frikjøpt fra studiene til å drive med vervet på fulltid. Jeg mener engasjerte studenter vil stille og engasjerte ledere vil klare det. Obligatoriske krav kan ofte erstattes med andre, mer fleksible arbeidskrav. Det handler om å prioritere og planlegge og ikke minst jobbe godt i team. Vi vil ha rett person i rett verv fordi de er indre motivert og engasjert, ikke fordi de er motivert av lønnen man får. Når noen får lønn og andre ikke kan det skape følelse av urettferdighet og sette ned engasjement for ulønnede stillinger. Spesielt hvis dette skjer innad i ett og samme styre.

Hva er det som gjør at vi i NHHS får dette til? Jeg mener mye av forklaringen ligger over, men også at vi har vår egen kultur som er formet gjennom mange år. I tillegg er kulturen i tråd med teori om lønn. Ifølge Herzbergs og andre forskere er lønn en hygienefaktor og påvirker kun motivasjon og resultater hvis personen er direkte utilfreds. Lønn er ikke motiverende i seg selv på sikt.

Når over én million brukes på å betale lønn, sier det seg selv at alternativkostnaden er svært høy. Tenk hvor mange som kunne fått glede av disse pengene! Hvordan kan det forsvares at et titalls mennesker får én million kroner? Etter min mening er dette synonymt med at 30 000 studenter i Bergen frarøves midler til en bedre studenthverdag.

I 2016 jobbet jeg i snitt åtte timer hver dag, mandag til søndag, ved siden av studier og deltidsjobb. Det som motiverte meg var et engasjement for å bedre studiehverdagen til de rundt meg, og for å bidra til et sterkt fellesskap. Jeg har ikke fått en krone i lønn for alle verv jeg har hatt, og jeg vil ikke ha det heller. Alternativkostnaden ved lønnede verv er alt for høy. I denne debatten savner jeg argumenter som ikke også kan forklares eller sikres med engasjement. Engasjerte studenter gir studentkultur av høy kvalitet, ikke lønn.

Hvordan få engasjerte studenter? Bruk penger på velferd og aktiviteter som bygger kultur og en god studietid, så vi får et miljø der alle bidrar!