Studentnyheter fra påsken

Paaske_MFK_03

ILLUSTRASJONER: MARTE FREDRIKKE SKARSTEIN

Regjeringen åpner for kvotering av menn, UiB får nynorskkjeft og bare tre av ti studenter har foreldre uten høyere utdannelse.

I påsken har Studvest hatt ferie, og det har derfor ikke blitt produsert nyheter på studvest.no. Dette er noen av studentsakene som andre medier har omtalt den siste tiden: 

Vil åpne for mannekvotering

Regjeringen ønsker at studiesteder skal kunne kvotere inn menn på kvinnedominerte studier, melder NRK. På Universitetet i Bergen (UiB) innebærer dette blant annet at psykologistudiet kan få en kvoteringsordning.

På det psykologiske fakultet er det rundt 80 prosent kvinner, og 20 prosent menn på det fleste kullene.

– Det er viktig at man som klient kan velge mellom psykologer av begge kjønn i fremtiden. Da må vi også utdanne psykologer av begge kjønn, sier viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal til NRK.

Samdal forteller at universitetet vil søke om å få kvotere inn menn, hvis regjeringen sitt lovforslag går igjennom på Stortinget. Det kan også bli aktuelt å innføre dette på medisinsk-odontologisk og juridisk fakultet.  

3 av 10 studenter har foreldre uten høyere utdannelse

Paaske_MFK_02– At så mange som 73 prosent av studenter har foreldre med bakgrunn fra høyskole eller universitet, stemmer godt med mine egne observasjoner, sier student ved Norges Handelshøyskole (NHH), Sindre Narvestad til Bergens Tidende.

Narvestad kommer fra et hjem der foreldrene ikke har høyere utdannelse, og tilhører dermed en minoritet blant studenter. Tallene som omtales i saken er hentet fra OECD. 

– Fremdeles har barns sosiale bakgrunn relativt lite å si for deres inntektsutsikter som voksne i Norge, her er den sosiale mobiliteten høy. Men det paradoksale er at det ikke stemmer for utdannelse, sier professor Kjell G. Salvanes til BT.

UiB brøt målloven

UiB-student Håkon Remøy er nynorskbruker. Da han fikk utdelt semesterkort på bokmål spurte han om å få et nytt. Også det nye kortet han fikk var på bokmål, melder NRK.

– Det var overraskende å se at kortet var på bokmål. Da jeg bestilte på nytt, kom det på bokmål da også. Jeg meldte fra til UiB, og det viste seg at alle hadde fått semesterkortene på bokmål, sier Remøy til NRK.

Seksjonssjef i Språkrådet, Kristin Solbjør, mener dette er et brudd på målloven.

– Det svekker de språklige rettighetene til nynorskbrukere, sier hun.

Viserektor ved UiB, Oddrun Samdal, forteller til NRK at dette skyldtes en teknisk feil.

– Det er en veldig beklagelig feil som har oppstått, og som vi ikke har vært oppmerksom på, sa hun.

Feilen er nå rettet.