Styrevalget: Her er kandidatene

valg_KK_03

FOTO: KJERSTI KRÆMMER

Det er fortsatt ikke for sent til å stemme i valget av studentrepresentanter til universitetsstyret. Her er kandidatene du har å velge mellom.

Torsdag går fristen ut for å stemme for studentrepresentantene på styret ved Universitetet i Bergen (UiB). Studvest har snakket med samtlige kandidater til årets styre om hjertesaker, strategier og kvalifikasjoner.

Finn mer informasjon om listene og avgi din stemme på SPUiBs valgside.

Se også: UiB-valg: Her er listene

 

Hallstein Aadland (59)

FOTO: KJERSTI KRÆMMER

FOTO: KJERSTI KRÆMMER

Undervisningen er ikke god nok. En del forelesere leser kun opp fra et manuskript, og kan ofte ikke svare på spørsmål studentene stiller. Å få foreleserne til å forstå hvor viktig pedagogikken er vil være en vinn-vinn situasjon for alle.

I tillegg baseres inntak til mange studier kun på karakterer fra videregående. Da risikerer man at mange med anlegg for et yrke – enten det er juss, medisin eller undervisning – ikke får muligheten til å prøve seg. Det gjelder kanskje spesielt ungdom som har vært engasjert politisk eller i organisasjoner, eller som kommer fra familier med dårlig råd så de må jobbe ved siden av. Det må kunne legges til rette for en mulighet til å ta opp folk basert på tester eller andre grunnlag.

I slike styrer er det nok en del medlemmer som synes det er kjekt med ungdommene, men som ikke hører på dem. Så jeg føler at ungdommen trenger et talerør fra en som har lang erfaring med å representere andre, både overfor domstolene og i politikken. Dersom jeg skulle bli valgt, så vil det jo også være en ung i tillegg, så da kan vi samarbeide om det.

 

Kimberly Kleftås (27)

valg_KK_10

FOTO: KJERSTI KRÆMMER

Jeg vil at det skal settes mye strengere krav til universitetet om at det skal følge egne retningslinjer. Per i dag, gjør det ikke det. For å ha suksess med slike prosjekter må man ha gode argumenter og få fakultetet på sin side. Gjennom underskriftskampanjer og en aktiv dialog med studentene, håper jeg å videreformidle deres engasjement til styret.

Jeg ønsker å fungere som en kontaktperson for studentene i universitetsstyret. Jeg opplever at det har vært mangelfull tilbakemelding og informasjon fra styret om hva de jobber med. Jeg har lyst til å bruke Facebook aktivt, for det har jeg gode erfaringer med fra medisinsk-ontologisk fakultet. Da kan vi hele tiden holde studentene oppdaterte og be om tilbakemeldinger.

Jeg er veldig engasjert i de tingene jeg ønsker å få frem. Akkurat nå er jeg leder av Norsk medisinstudentforening i Bergen, og styremedlem i Hordaland legeforening. Mye av arbeidet jeg gjør der går ut på kommunikasjon mellom medlemmer og styret, iverksettelse av prosjekter og å ha oversikt over hva som foregår på fakultetet.

 

Marie Kalvehagen (25) og Magnus Nygaard (24) 

FOTO: KJERSTI KRÆMMER

FOTO: KJERSTI KRÆMMER

Vi ønsker å få på plass en helhetlig gjennomgang av utdanningen ved UiB. Vi vil for eksempel jobbe for flere alternative evalueringsformer, blant annet mappevurdering. I tillegg ønsker vi et tettere samarbeid med næringslivet, særlig innen utdanning. Vi ønsker at universitetet skal samarbeide med bedrifter om praksis, slik at studentene får flere og bedre praksistilbud, og ender opp med samfunnsnyttige ferdigheter.

Vi vil vektlegge synlighet. Det er ikke vits å være studentrepresentant i et styre ingen vet om. Derfor ønsker vi å opprette en egen hjemmeside – noe SPUiB har hatt stor effekt av – og å bruke sosiale medier for alt de er verdt. Vi vil også stå på stands for å snakke med studentene.

Marie: Jeg har vært ansvarlig redaktør i BSTV. Jeg kan studentkulturen, og kjenner til studentenes behov og ønsker. I tillegg har jeg gjennom arbeidet mitt i BSTV lært mye om å øke synlighet. Og så har jeg lyst til å gjøre en god jobb, selvfølgelig.

Magnus: Jeg har jobbet et år i Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) og har bygget meg opp god kompetanse på området. Derfor har jeg god oversikt over hvordan man skal gripe an problemene dersom man ønsker å få gjennomslag. Jeg har også tydelige resultater å vise til fra tiden min i AU.

 

Lars Arne Nilssen (22) og Thea Grastveit (23)

valg_KK_03

FOTO: KJERSTI KRÆMMER

Det er viktigst å ta tak i de små, hverdagsnære sakene som har store konsekvenser for studentene. Først og fremst handler det om pedagogisk oppfølgning av foreleserne. Videre synes vi det er viktig å få til et løft på lesesalene. Vi vil også at alle studentene skal få mulighet til å ha praksis eller utveksling som en del av utdanningsløpet sitt.

Vi ønsker å ha et godt samarbeid med fakultetene. Vi ønsker også å ta opp økonomiske sanksjoner for fakultetene som bryter reglene når det kommer til å overholde tidsfrister og å kommunisere om flytting av forelesninger i styret.

Thea: Jeg har vært veldig aktiv på mitt eget fakultet, SV-fakultetet, hvor jeg har vært fagutvalgsleder, sittet i studentutvalget og vært i fakultetsstyret. I tillegg har jeg sittet som fakultetsrepresentant i SP i to perioder, og har fått god innsikt i hva som fungerer og ikke fungerer rundt omkring.

Lars Arne: Jeg har vært med i studentpolitikken i mange år, og har litt lengre, og litt bredere organisatorisk og politisk erfaring enn Magnus, så jeg føler meg trygg på at jeg kan gjøre en bedre jobb som styremedlem. Og så har jeg studert ved tre forskjellige institutter. Riktignok har ingen av oss erfaring som redaktør i studentmediene, men det er kanskje bare en fordel.