Ta ansvar for studentvelferden

– Dagens prioritering av studentvelferd hos utdanningsinstitusjonene er ikke tilfredsstillende.

Tekst: Magnus Brekke Nygaard, Velferdsansvarlig hos Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen.

Dagens prioritering av studentvelferd hos utdanningsinstitusjonene er ikke tilfredsstillende. Med samskipnadsmodellen, der ansvaret for studentvelferden ikke tilfaller institusjonene direkte, er det mulig det er enklere for institusjonene å nedprioritere studentenes velferd. Studentvelferden er derimot ikke bare Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) sitt ansvar, SiB er bare tjenesteyteren, mellomleddet mellom utdanningsinstitusjonene og studentenes velferd. SiB gjør en god jobb for studentenes velferd, men de er avhengig av å ha utdanningsinstitusjonene med på laget for å sikre studentvelferden bedre betingelser lokalt og nasjonalt.

SiB omsetter for omtrent 400 millioner i året, Universitetet i Bergen (UiB) har et budsjett på nærmere 3 milliarder. Når UiB snakker så lyttes det, når SiB snakker så lyttes det kanskje ikke fullt så mye. SiB har sammen med institusjonene sterkere slagkraft opp mot politikerne. Studentenes velferd bør derfor være en direkte prioritert oppgave for alle utdanningsinstitusjonene i Bergen.

Studentene i Bergen har i dag en interesseorganisasjon som skal ivareta deres velferdsinteresser: Velferdstinget. Velferdstinget fungerer som studentenes talerør i velferdspolitiske saker generelt og talerør mot SiB spesielt. Velferdstinget har blant annet ansvaret for å kjempe for flere studentboliger og økt studiestøtte på vegne av studentene. Organisasjonen drives og finansieres av studentene selv. Gjennom semesteravgiften betaler studentene for at Velferdstinget som organisasjon skal bestå og ha arbeidskapasitet til å nå sine politiske mål. Det sitter en frikjøpt student i Velferdstinget som skal jobbe for å nå alle de velferdspolitiske målene studentene i Bergen setter seg. En talsperson for studentenes velferd. Deres egne budsjetter strekker ikke til for at flere kan jobbe med dette på fulltid

Til sammenlikning sitter det totalt syv studenttillitsvalgte på fulltid hos de to største utdanningsinstitusjonene i byen, UiB og HiB. De jobber opp mot universitetet og høyskolen i alle andre saker, det være seg alt fra bedre læringsmiljø i forelesningssalene til bedre kjønnsbalanse i organisasjonen. Studentparlamentenes drift er hjemlet i universitets- og høyskoleloven og det er institusjonene selv som finansierer deres aktiviteter. Utdanningsinstitusjonene finansierer derimot ikke noe av Velferdstingets aktiviteter, selv om de arbeider for alle studentene i Bergen sine velferdsinteresser.

Min oppfordring til utdanningsinstitusjonene er derfor at de må ta et større direkte ansvar for studentenes velferd. For det første må utdanningsinstitusjonene øke sine bidrag til SiB. Til nå har UiB dratt lasset sammen med HiB og NHH på slep, mens de andre utdanningsinstitusjonene enda ikke har passert startstreken. For det andre må utdanningsinstitusjonene ta ansvar for å finansiere aktivitetene til Velferdstinget, som jobber for alle studentene i Bergen og er en vesentlig del av studentdemokratiet. For det tredje må utdanningsinstitusjonene bruke tyngden og stemmen sin opp mot politikerne for å snakke om studentvelferd. Det er deres studenter det er snakk om, en ganske så vesentlig del av deres virksomhet.

Gjør utdanningsinstitusjonene dette er vi kommet et stykke på vei for å presse politikerne til å legge forholdene bedre til rette for studentenes velferd. Slik kan vi få en mer attraktiv by å studere i. Kunnskapsbyen Bergen.