Tar sikte mot den nasjonale debatten

NSO_HJG_05-2

Å VESTLAND, VESTLAND. Susann Strømsvåg og Tommy Aarethun i Studentparlamentet ved UiB vender nesen mot østlandet, NSO og mindre regn.

Tommy Aarethun og Susann Strømsvåg fra Studentparlamentet ved UiB, går en spennende vår i møte. I april stiller de til hvert sitt NSO-verv.

– Jeg føler meg klar for å ta skrittet ut nasjonalt nå. Jeg har opparbeidet meg bred erfaring lokalt her i Bergen, og jeg er topp motivert for et lederverv i Norsk Studentorganisasjon (NSO), sier Tommy Aarethun.

Store ambisjoner

Aarethun har vært en del av Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB) i to år, det siste året som leder. Nå har han ambisjoner om å ta på seg enda større oppgaver i NSO, og har klare meninger om hva som kan bli bedre.

– Jeg ønsker meg et større fokus på læringsmiljø, samtidig som organisasjonen må utvikle seg videre. Det er også viktig for meg at medlemslagene blir hørt, og at kommunikasjonen mellom medlemslagene og NSO sentralt er god.

– Målet må jo være at NSO skal ha en tydelig nasjonal rolle i studentpolitikken, mener Aarethun.

Susann Strømsvåg har snart lagt bak seg ett år som fag- og forskningsansvarlig i SP-UiB, og sikter nå mot samme verv i NSO.

– Jeg har lagt bak meg et spennende og lærerikt år, men nå har jeg lyst til å ta del i debatten rundt fag- og forskningspolitikken på nasjonalt plan.

– For meg er det viktig at det blir et enda tydeligere fokus på utdanning og utdanningskvalitet, og NSO setter dette på dagsorden. I tillegg er jeg enig med Tommy om at det blir viktig å utvikle møteplassene mellom medlemslagene og NSO nå som vi går fra landsstyret og over til sentralstyre, sier Strømsvåg.

Forholdet til NSO bedret

Det er ikke til å stikke under stol at forholdet mellom SP-UiB og NSO ikke alltid har vært like godt. Både Strømsvåg og Aarethun forsikrer derimot om at dette er noe de har jobbet med.

– Det stemmer at Studentparlamentet ved UiB ikke alltid har hatt det beste forholdet til NSO, men det året jeg har sittet i arbeidsutvalget føler jeg at vi har hatt en god dialog med de hele tiden, sier Strømsvåg, og får samtykke fra Aarethun.

– Noe av det første vi gjorde da jeg begynte her for to år siden var å bestemme oss for at vi skulle bli flinkere til å prioritere NSO enn vi hadde vært tidligere. Vi skjønte vel at vi ikke kom særlig lenger med meningene våre enn til Bergen hvis vi ikke begynte å bidra mer rundt NSO, sier han.

Nåværende leder for NSO, Anders Kvernmo Langset, uttalte i Universitas for to uker siden, at den neste lederen ville få nok å bryne seg på. Nå halvveis inn i regjeringstiden må det legges mer press på regjeringen for å sikre utdanningskvaliteten.

– Det er jeg helt enig med han i, og det blir viktig at studentene har en tydelig stemme i utdanningsdebattene fremover, mener Aaretun.

Flere bergensbaserte stiller

Begge to gleder seg til å ta fatt på perioden som ligger foran dem, og er samstemte i hva som blir viktig frem mot landsmøtet som foregår fra 17. til 19. april.

– Selv om vi nå går inn i en vår med valgkamp har vi fortsatt en jobb å gjøre i Studentparlamentet. Det blir viktig for oss å fortsatt gjøre seg tilgjengelig for studentene samtidig som vi driver valgkamp. Vi har definitivt en spennende periode foran oss, sier Strømsvåg.

En annen bergensbasert kandidat til verv i NSO er VT-leder Linnea Reitan Jensen som stiller som medlem av Velferds- og likestillingpolitisk komité.

Reitan Jensen annonserte sitt kandidatur under VT-møtet 3. mars.

– Jeg bestemte meg for å stille for et par uker siden. Den velferdspolitiske plattformen skal tas opp i år, og det vil jeg gjerne være med på, sier Reitan Jensen.