Therese Eia Lerøen er ny NSO-leder

therese_leroen-2

STORT ANSVAR. Therese Eia Lerøen (24) er valgt til ny leder av Norsk studentorganisasjon. PRESSEFOTO: SKJALG BØHMER VOLD

Under dagens NSO-valg ble Therese Eia Lerøen utropt til ny leder for arbeidsutvalget. Susann Strømsvåg fra UiB ble fagpolitisk ansvarlig.

Norsk student-organisasjon (NSO)
  • Nasjonal interesseorganisasjon for 43 studentdemokratier ved norske universiteter og høyskoler
  • Medlemslags-institusjonene har totalt omtrent 220 000 studenter
  • Ønsker å bedre studenters faglige, sosiale og økonomiske rettigheter
  • Ble stiftet 1. juli 2010 som en sammenslåing av Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund
  • Er partipolitisk uavhengig

Kilde: http://student.no/om-nso/

Lerøen fra Høgskolen i Oslo og Akershus tar over Anders Kvernmo Langsets rolle som leder i Norsk studentorganisasjon (NSO).

Den nyvalgte lederen synes det er veldig spennende å få denne tittelen.

– Det betyr at jeg har mye tillit internt, og det er veldig viktig at jeg nå forvalter det ansvaret jeg har fått på en god måte, sier hun.

Store sko å fylle

Lerøen sier i seierstalen at hun har store sko å fylle, men at de sammen skal løfte NSO enda et hakk høyere det neste året.

Hun sier hun vil kjempe for bedre rettigheter, flere ressurser og en bedre utdanning for alle.

– Jeg lover at jeg skal forvalte tilliten dere har gitt meg med stolthet, sier hun.

24-åringen har fra før lang erfaring i studentpolitikken og i NSO, i tillegg til verv innen lokale og nasjonale studentorganisasjoner.

Hvorfor er du best egnet som leder av NSO?

– Jeg tror jeg har mye tillit internt i organisasjonen. Jeg har lang erfaring som spiller en rolle. Jeg har vært veldig opptatt av å snakke om tingene studentene møter hver dag, som er viktig for de vi representerer, sier Lerøen.

Aarethun nådde ikke helt opp

Tommy Aarethun fra Universitetet i Bergen stilte også som lederkandidat, og var mindretallets dissens.

Han ønsket bedre oppfølging av medlemslagene, nasjonalt ansvar for studentenes læringsmiljø, og variert undervisning og vurdering, i følge kandidatpresentasjonen.

Selv om det ikke holdt helt inn er Aarethun fornøyd med å ha gjort en god figur og å ha vært en tydelig kandidat.

– NSO er i trygge hender med Therese ved roret. Jeg gleder meg til å følge med på hva NSO får til neste år og i årene som kommer, skriver han i en tekstmelding til Studvest.

Fagpolitisk ansvarlig fra UiB

Susann Strømsvåg fra Universitetet i Bergen var innstilt med dissens, og ble valgt inn som fagpolitisk ansvarlig i NSO.

Hun skal jobbe med fag og forskningspolitikk, i all hovedsak forskningsdelen.

– Jeg skal utforme forskningspolitikk, sette den til live, og få gjennomslag, i tillegg til dagligdagse oppgaver.

Strømsvåg brenner for at forskerutdanningen skal være en attraktiv vei å gå.

– Når det gjelder fagdelen er variasjon i undervisning og vurdering viktig, mener hun.

Det siste året har 23-åringen vært med i NSOs landsstyre, i tillegg til å være nestleder og fag- og forskningsansvarlig i Studentparlamentet i Bergen.

Få kvinner i arbeidsutvalget tidligere

Siden 2010 har NSO kun hatt én kvinnelig leder. I arbeidsutvalget (AU) for 2014/15 var Lerøen den eneste kvinnen, og i AU året før var det også kun én kvinne.

Lerøen har ikke spekulert noe særlig om det har hatt noe å si for valget
at hun er kvinne.

– Men jeg har vært opptatt av at de som kunne stemme skulle stemme på den de synes var best. Jeg stilte først og fremst ikke til valg som kvinne, men fordi jeg synes jeg var den beste lederen for NSO det kommende året, sier hun.

217 av 218 mulige stemmer ble registrert i NSOs første elektroniske valg under landsmøtet i Lillestrøm i dag.