Tre dekaner på tre år skaper rot på KHiB

Khib_Daniel Bekken_01 (1)

Lite oppmerksomhet? Studenter og ledelse er ikke enige i om KHiBs utstillinger får nok oppmerksomhet i Bergens studentmiljø. FOTO: DANIEL BEKKEN

Etter at to dekaner sluttet tidlig, samt en periode med surrogatiledelse, har Kunst- og designhøgskolen i Bergens (KHiB) kunstavdeling endelig fast sjef.

Da avdeling for kunst ble opprettet ved KHiB i 2012 ble Jeremy Welsh ansatt som dekan for den nye avdelingen. Han sa opp etter nesten to år, halvparten av åremålsperioden på fire år som han var ansatt for. Mari Aarre tok deretter styringen, men ble sittende kun elleve måneder.

– Å være dekan her er både et faglig og administrativt ansvar. Det er mye skriving og rapportering. Det er en mangfoldig og omfattende, men veldig spennende jobb. Men den kombinasjonen passer ikke alle, sier nyansatt dekan ved KHiBs avdeling for kunst, Aashild Grana, med henblikk på de kjappe utskiftningene i ledelse.

Håper ledelsestrukturen endres

De to forhenværende dekanene på KHiB har ulike forklaringer for hvorfor de sluttet.

– Arbeidet ble for omfattende, og gjorde at jeg ikke kunne bruke tiden min på de prosjektene jeg ønsket å gjennomføre, sier tidligere dekan Jeremy Welsh.

Aarre begrunner at hun sa opp stillingen med at hun ikke fikk nok ressurser til å kunne lede tilfredsstillende.

– Ifølge meg må avdelingens ressurser styrkes for at den nye strukturen skal bli bærekraftig, sier hun.

Hun sier at KHiB er en meget spennende og god institusjon, men ser rom for forbedring.

– Jeg håper ledelsesstrukturen nå endres og styrkes, slik at min etterfølger får rom til å lede og utvikle avdelingen videre.

I påvente av nyansatt dekan ble nåværende professor Anne Helen Mydland og Eamon O’Kane ansatt som settedekaner.

– Jeg kan si at en omstrukturering og sammenslåing er svært krevende arbeid, rett og slett fordi man forandrer på grunnelggende funksjoner i en arbeidshverdag. Det er ikke nødvendigvis vanskelig eller konfliktfullt, men det må gjøres og det er masse jobb, sier Mydland.

– Useriøst forhold

Anna Kubista fullførte en bachelorgrad i kunst nå i vår. Hun opplevde forholdet til ledelsen på skolen som problematisk og useriøst, særlig når man som student lurte på noe.

– Man kan vente lenge på å få svar fra de fleste, og mange ganger uteblir svaret helt. Dette synes jeg skaper et useriøst inntrykk, og det skaper også en slapphet og respektløshet fra alle hold, sier hun.

Hun var med i skolens studentråd i perioden da Jeremy Welsh satt som dekan, og mener forholdet til ledelsen ble mer utydelig etter at han gikk av.

– Jeg synes ikke det fantes en tydelig presentasjon om hvem denne nye dekanen var, som skulle erstatte Welsh, og jeg tror at det er mange som gikk på skolen det året som ikke har sett henne en gang.

Lover bedre fremtid

Aashild Grana, ny dekan på KHiB, lover en bedre fremtid.

– Avdeling for kunst er en relativt ny avdeling, noe som innebærer nye måter både å arbeide ­ og samarbeide­ på. Her er det gjort mye godt utviklingsarbeid. Nå gjelder det å få den nye organisasjonen til å fungere godt, altså implementere gode planer. Det vil si, klare roller og tydelige ansvarsområder, men ikke minst skal vi konsentrere oss om kunstnerisk utviklingsarbeid som er det faglige fundamentet Kunst- og designhøgskolen bygger sin virksomhet på.

Selv mener hun dekanjobben passer henne, og planlegger å sitte ut perioden.

– Jeg ville aldri påtatt meg jobben hvis jeg ikke trodde den passet for meg. Og det er selvsagt at jeg skal være i stillingen hele åremålsperioden.

 

Delte oppfatninger om KHiBs synlighet

Tidligere student ved KHiB, Anna Kubista, mener kunststudenter får for lite oppmerksomhet rundt prosjektene sine. Ledelsen kjenner ikke igjen kritikken.

– Jeg synes at KHiB og studentene kanskje kunne interessere seg for å nå ut litt mer til allmenheten, kanskje først og fremst andre studenter. Det finnes sikkert enkle måter å gjøre dette på, som for eksempel mer markedsføring omkring studentgalleriene og andre hendelser som skjer omkring KHiB, sier Anna Kubista.

Dekan Aashild Grana synes generelt at studentenes utstillinger får mye oppmerksomhet.

– For det første har jeg selv drevet Bergen Kunsthall, og masterutstillingen til KHiB er den best besøkte utstillingen i året. Den er et høydepunkt i galleriverden i Bergen, sier Grana.

– Og hvis vi ser på bachelorutstillingen, som ble arrangert i Strømgaten, så vet jeg at det var stinn brakke.

Kubista synes ikke KHiB tar nok plass i det ellers så åpne kunstmiljøet i Bergen.

– Det blir ofte en ganske sluttet krets, i et egentlig åpent miljø, sier hun.

Grana kjenner ikke igjen kritikken, men skal ta saken til etterretning.

– Jeg kan egentlig ikke si hva det her blir referert til. Jeg synes det er vanskelig å svare på, men det jeg kan si er at å få studentene til å nå ut og bli eksponert ikke bare er viktig, men en del av utdanningen. Så dette er noe jeg har tenkt å undersøke.