UiB har latt studentene betale for studieturer i 50 år

geografi_AB_01

ÅRELANG TRADISJON. Institutt for geografi er ett av flere institutter ved universitetet som lar studentene betale selv for studietur. Slik har det vært praktisert i 50 år. FOTO: ADRIAN BRUDVIK

Studenter ved Universitetet i Bergen (UiB) må, i strid med loven, betale for obligatoriske studieturer. Trygve Ellef Lind og Håvard Brown studerer geografi og forteller om store uventede summer.

UH-loven
  • § 7-1:
    Statlige universiteter og høyskoler kan ikke kreve egenbetaling fra studenter for ordinære utdanninger som fører frem til en grad eller yrkesutdanning. Departementet kan i særskilte tilfeller, etter søknad, godkjenne unntak fra denne bestemmelse.

– Dette semesteret skal vi på to lengre turer. en til Eidfjord som koster 1850 kroner og en til Fagernes som koster 1250 kroner. Dette fikk vi vite først nå etter jul, og det var flere som da rynket litt på nesen. Beskjeden kom så sent at vi ikke hadde satt av penger til dette, forteller Lind.

Instituttleder på Institutt for geografi, Svein Olaf Dahl, forteller at de sponser store deler av turene for studentene.

– Det koster mye å ha feltkurs, og vi må betale kost, losji og transport. Instituttet dekker det aller meste av dette, og feltkurs er i utgangspunktet mye dyrere enn den feltkursavgiften studentene betaler.

Han forteller videre at de er klar over at det kan bli dyrt for studentene.

– Vi prøver alltid å gjøre det så rimelig som mulig, og derfor reiser vi ofte tilbake til de stedene der vi har gode avtaler. Det hadde selvfølgelig vært supert om budsjettet vårt var romslig nok til å dekke alle utgiftene knyttet til feltkurs, men slik er det dessverre ikke, legger han til.

Ulovlig

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt, en av Norges ledende eksperter på Universitets- og høyskoleloven, uttaler at det er ulovlig å kreve penger fra studenter for obligatoriske studieturer dersom en ikke har søkt om lov til dette fra Kunnskapsdepartementet (KD).

ULOVLIG. Jusprofessor Jan Frithjof Bernt er tydlig i sin tale. Studiestedene kan ikke kreve at studentene skal betale egenandeler i forbindelse med studieturer. FOTO: EIVIND SENNESET/UIB

ULOVLIG. Jusprofessor Jan Frithjof Bernt er tydelig i sin tale: – Studiestedene kan ikke kreve at studentene skal betale egenandeler i forbindelse med obligatoriske studieturer. FOTO: EIVIND SENNESET/UIB

KD bekrefter at ingen av de ovennevnte institusjonene har søkt om dette. 

Instituttleder Svein Olaf Dahl ved Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen (UiB) forteller at dette er en gammel praksis.

– Å la studentene betale en egenandel av kostnadene knyttet til feltkurs har vært gjort siden vi begynte med feltkurs for over 50 år siden. Det er vel derfor å betrakte som sedvane.

Vi har aldri fått klager på dette prinsippet tidligere, og har derfor ikke søkt departementet om tillatelse, sier han.

Feltkurs blir for øvrig benyttet ved flere studier på UiB og Høgskulen på Vestlandet (HVL).  

Vil ha tidligere beskjed   

I likhet med studentene på HVL etterlyser geografistudentene tidligere beskjeder.

– Vi burde fått informasjon om dette i høst, slik at vi kunne planlegge hvordan vi skulle betale for det. I januar har du husleie og bøker å betale for blant annet, så det er litt småirriterende og tungvint at de gjør det på denne måten. Totalt måtte vi betale rundt 3100 kroner nå i februar, forteller Lind videre.

Dahl forteller at informasjonen om emnet skal komme semesteret i forveien.

– Et problem for noen studenter kan derfor være at de ikke blir klar over feltkursavgiften siden de melder seg på kursene våre relativt sent i forhold til påmeldingsfristen.

Geografistudentene ønsker likevel å rose fagutvalget og instituttet som har tatt opp saken og forsøkt å gjøre det billigere for dem.

– Instituttet kunne fått mer støtte fra UiB. Vi må ut på turer på vårt studie. Vi lærer ingenting av bare å sitte inne i forelesning, mener Lind.

Også instituttleder Dahl påpeker viktigheten av feltkurs på studiet.

– Det er en unik mulighet til å kombinere praksis og teori under kyndig veiledning av kurslederne. Vi har vært redd for å måtte kutte ned på kursene, og det ville vært synd. Brown ønsker likevel å komme med en oppfordring til Instituttet.

– Det er mye fin natur i Bergen og områdene rundt. Vi kunne brukt disse mer. Vi vil gjerne reise og vi gleder oss til tur, men nå blir det to store turer på ett semester.