UiB-valget: Her er listene

Lurer du fortsatt på hvem du skal stemme på i UiB-valget? Studvest har snakket med representanter fra alle listene.

Torsdag går fristen ut for å stemme i Universitetet i Bergen (UiB)s årlige studentvalg. Her er en kort presentasjon av hver av de seks listene som kniver om plassene i Studentparlamentet (SP).

Se også: Styrevalget: Her er kandidatene

I år har vi spurt representanter fra hver liste om:

  • Listens to hovedsaker
  • Hva listen har gjort for studentene i året som gikk
  • Hva som skiller dem fra de andre listene

Finn mer informasjon om listene og avgi din stemme på SPUiBs valgside.

 

Blå liste

valg_KK_01

Førstekandidat Phillip André Charles. FOTO: KJERSTI KRÆMMER

Bedre samarbeid med næringslivet. På jussen betaler bedrifter for å komme og snakke med studentene. Dette gir gode muligheter for nettverksbygging, og vi kunne vi tenkt oss å se praksisen utvidet til flere fakulteter. Vi ønsker også å gi studiepoeng for internships hos ideelle organisasjoner og private bedrifter.

Reklamefinansierte bysykler til studentene. På denne måten kan man få dette til uten at det koster universitetet noe. I Oslo har man allerede en ordning hvor studenter betaler en fast sum for å bruke bysyklene så mye de ønsker. Det gjør planen mer realistisk.

Hva har dere jobbet med i året som gikk?

Jeg (førstekandidat Phillip André Charles, red.anm) har ikke vært med så lenge, så jeg vet ikke om jeg kan svare på det.

Hva skiller dere fra de andre listene?

En tydelig, verdibasert visjon. I motsetning til listene som er etablert på venstresiden, ønsker ikke vi å legge føringer for universitetets forskning. I tillegg er vi for et tettere samarbeid med næringslivet.

 

Det eneste reelle alternativ (DERA)

valg_KK_06

Fjerdekandidat Jørgen Aagedal Sundt. FOTO: KJERSTI KRÆMMER

Eksamensfri 18. mai. Mange leser helt inn til siste frist, og ender opp med ikke å feire 17. mai. Vi mener studentene skal få feire nasjonaldagen som alle andre. UiB velger selv når eksamen skal avholdes, og det handler faktisk bare om å unngå én enkelt dag.

Avvikling av 0815-forelesninger. Søvneksperter og forskere sier at dette er et dårlig tidspunkt å ha forelesning på, siden flertallet av mennesker ikke har de genetiske forutsetningene for å konsentrere seg så tidlig om morgenen. Da forsvinner poenget med forelesning.

Hva har dere jobbet med i året som gikk?

Bedre dopapir på UPhil. Nå har det blitt nedfelt i arbeidsprogrammet til SP at det skal jobbes med å utbedre de sanitære forholdene. Vi har også fått gjennom gratis Microsoft Office til studentene og 20 prosent rabatt for studenter på Los Tacos.

Hva skiller dere fra de andre listene?

Vi er den eneste listen som ikke er partipolitisk anlagt. Siden studenter ikke vet hvordan SP fungerer, prøver andre lister å samle stemmer ved å presentere seg som for eksempel Arbeiderpartiet eller Høyres avdeling ved universitetet. DERA består av folk som stemmer i alle retninger. Vi er samlet om problemene på Høyden.

 

Grønn liste

valg_KK_05

Tredjekandidat Johannes Sand Bolstad. FOTO: KJERSTI KRÆMMER

Miljø. UiB bør bli best i verden på omstilling. Vi har begynt på dette prosjektet allerede, men vi ønsker å bygge videre på det, både i og utenfor SP. Vi vil også jobbe mot å tilrettelegge for en mer etisk hverdag, for eksempel gjennom et bedre vegetartilbud i kantinen.

Bevare breddeuniversitetet. Universitetet gir ikke insentiver til samarbeid på tvers av fakultetene. Vi vil ha mer samarbeid på tvers av fakultetene og flere tverrfaglinge linjer, så man kan spesialisere seg på det man mener er mest relevant for det man vil drive med.

Hva har dere jobbet med i året som gikk?

UiBs omstillingsprosjekt. I tillegg har vi fremmet forslag om å innføre kjøttfri mandag i kantinen, og stilt spørsmål til Akademiaavtalen. Når man får penger fra det private næringslivet og det spesifiseres hva pengene skal brukes til, setter det grenser for forskningen.

Hva skiller dere fra de andre listene?

Jeg tror vi tar litt mer helhetlige hensyn. Vi prøver å få med litt flere sider, og se at natur- og miljøperspektivet også blir fremmet i SP. I tillegg, så satser vi på mangfold.

 

Liberal liste

valg_KK_07

Førstekandidat Naomi Ghebiregzabher og andrekandidat Emile Schjønsby Nolet. FOTO: KJERSTI KRÆMMER

Mer valgfrihet rundt undervisning og vurderingsformer. For eksempel at man skal kunne velge mellom innleveringer og hjemmeeksamen, og mellom eksamensmodellen og seminarmodellen. Folk er veldig forskjellige, og vil gjøre det best i forskjellige settinger.

Mer miljøengasjement. Vi har nå fått miljøsertifiseringer rundt omkring, og innen 2015 skal alle fakultetene miljøsertifiseres. Vi vil gå ned på studentnivå og få mer engasjement der – for eksempel rundt kildesortering, og mindre papirbruk gjennom digitalisering.

Hva har dere jobbet med i året som gikk?

Bedre utveksling har vært en av hjertesakene våre. Vi klarte også nylig å få frem en resolusjon for å holde lørdagsåpent bibliotek blant annet på psykologisk, og også ved HF. På jussen har man digitalisert eksamen. Det har Liberal liste vært en av pådriverne for.

Hva skiller dere fra de andre listene?

Et sterkt ideologisk grunnlag. Dersom det dukker opp en sak som vi ikke har på programmet, så følger vi den liberale beinmargrefleksen. For eksempel står det ingenting om kjøttfri mandag på programmet, men siden vi er opptatte av miljøet, så gikk vi for det.

 

Sosialdemokratisk liste

valg_KK_08

Førstekandidat Johanne Vaagland. FOTO: KJERSTI KRÆMMER

Variasjon i undervisnings- og vurderingsformer. Vi har tenkt å engasjere oss i alle komiteene det er mulig for oss å engasjere oss i på UiB, og da spesielt Utdanningsutvalget, og påvise hvor viktig variasjon er for å øke læringsutbyttet for studentene.

Kortere ventetid på helsetilbud hos SiB. Vi vil jobbe opp mot kommunen for å få dem til å øke sitt bidrag til SiB – kanskje kan de også ta unna noe av den lange ventetiden. Når så mange studenter sliter psykisk, så kan det jo også tenkes at staten kan bidra mer.

Hva har dere jobbet med i året som gikk?

Vi har vært med på å få på plass en resolusjon om studentpolitisk klimaforlik på Høyden. Vi har også hatt representanter som jobber med digitalisering av høyere utdanning, og representanter i Utdanningsutvalget og Arbeidsutvalget. Jeg (førstekandidat Johanne Vaagland, red.anm) har blant annet jobbet mye med inkludering av internasjonale studenter.

Hva skiller dere fra de andre listene?

Utrolig mange engasjerte studenter, og god fakultetsspredelse. De fem øverste kandidatene våre representerer fem ulike fakulteter, og innenfor topp åtte er alle fakultetene representert. I tillegg har vi både nye medlemmer som har lyst til å bidra, og noen som har vært med tidligere som sikrer kontinuiteten.

 

Venstrealliansen

valg_KK_04

Førstekandidat Audun Syltevik. FOTO: KJERSTI KRÆMMER

Et mer likestilt universitet. Dette handler om å ta utfordringer knyttet til kjønn og andre problemer på alvor. Vi ønsker at UiB skal ha en helhetlig og klar strategi som går på likestilling. Vi vil også arbeide imot midlertidige stillinger i akademia, som påvirker likestillingen.

Fagpolitikk som opprettholder bredden og tverrfagligheten ved universitetet. Vi vil opprettholde og beskytte tverrfaglige fag, og åpne lukkede emner for alle. På jussen, for eksempel, er alle emnene lukket. Man kan godt se for seg andre studenter kunne hatt god nytte av en del av det som skjer der.

Hva har dere jobbet med i året som gikk?

En resolusjon for å stoppe UiB fra å kjøpe israelske varer. Det er det mest konkrete vi har fått til. Vi har også arbeidet for å få mer penger til studentkulturen, og samarbeidet med andre lister for å holde UiB til sitt eget regelverk.

Hva skiller dere fra de andre listene?

Et klart fokus på likestilling. Vi er også opptatte av en del store, internasjonale spørsmål. Helt konkret ønsker vi å gå inn for å reforhandle Akademia-avtalen, og øremerke pengene til miljøtiltak. Vi ønsker også en akademisk boikott av Israel til Gaza-blokkaden er opphevet.