Ungdommen nå til dags (remix)

Høyreshus_ML_07

ARKIVFOTO: MELODY LARSEN

LESERINNLEGG: «Så klart er vi opptatt av klima, det handler om livsgrunnlaget til barna våre.»

Debatt

Ønsker du å skrive et leserinnlegg i Studvest? Send inn til debatt@studvest.no.

TEKST AV: Carl Christian Grue Solberg, internasjonalt ansvarlig i Høyres Studentforening i Bergen. FOTO: PRIVAT

TEKST AV: Carl Christian Grue Solberg, internasjonalt ansvarlig i Høyres Studentforening i Bergen. FOTO: PRIVAT

Arild Hermstad fra MDG kritiserer i sitt leserinnlegg alle som ikke deler hans oppfatning av ansvarlighet. Han viser til en meningsmåling hvor De Grønne får en oppslutning på ti prosent. Følger man Hermstads logikk, er dermed de nitti prosent av oss som ikke støtter Miljøpartiet idioter. Spenstig påstand.

Jeg har selv stått mye på stand den siste tiden. Det er ingen tvil om at unge tar klimatrusselen på alvor. Hermstad tar imidlertid feil – flere partier er opptatt av dette. Høyre har forpliktet Norge til å kutte utslippene med 40 prosent innen 2030. Regjeringen økte derfor avgiftene på drivstoff mer enn det de rødgrønne gjorde i løpet av sine åtte år i regjering. Dette var et svært upopulært tiltak borgerlig side gjennomførte for å understreke prinsippet om at det er forurenser som skal betale.

Du glemmer, Hermstad, at politikk handler om mennesker. Så klart er vi opptatt av klima, det handler om livsgrunnlaget til barna våre. For et konservativt parti som Høyre er generasjonsperspektivet viktig. Gjør det meg til et dårlig menneske at jeg er opptatt av andre saker også? Ja, synes Hermstad å mene.

Vi er selvsagt også opptatt av andre aspekter ved livene våre. Hadde du, Hermstad, hatt i underkant av åtte tusen kroner å rutte med i måneden, hvorpå seks tusen av dem gikk til leilighet, da ville du også vært opptatt av rammebetingelsene dine. Selvsagt er studentene opptatt av at Høyre i regjering har innført 11. måneders studiestøtte, at det bygges dobbelt så mange studentboliger nå som før, at frikortgrensen er økt og at BSU-ordningen er utvidet.

Dessuten er velgerne jeg møter samvittighetsfulle. Hermstad indikerer i sitt leserinnlegg at vi som er opptatt av «integrering, sentralisering og formuesskatt» er opptatt av uvesentligheter. Dette er en forstemmende påstand. En flyktning som kommer til Norge med dårlige forutsetninger er nødt til å få hjelp til å lære seg språket, komme seg ut i arbeid eller ta en utdanning. Ikke bare vil statsfinansene bedres av dette, det er avgjørende for at disse menneskene skal føle en tilhørighet til landet. Dette er virkelige mennesker med virkelige problemer. Det avfeier Hermstad skamløst.

At politikere er opptatt av nevnte temaer, betegner Hermstad som å «fiske etter velgere». Selv sier han, en 50 år gammel mann, at han steller seg opp utenfor Studentsenteret. Hvorfor? Fordi, som han sier, MDG ser at de kan nå ut til unge velgere. Skitt fiske, Hermstad.

Selvsagt er vi unge også opptatt av den økonomiske politikken. Det blir ingen penger igjen til velferd dersom MDG får gjennomslag. Dersom Hermstad hadde vært like opptatt av ansvarlig økonomisk politikk som han hadde vært av å karakterisere meningsmotstandere, ville han oppdaget at MDG mangler troverdighet. Tidligere denne uken la MDG frem sin plan for 150.000 arbeidsplasser som skal erstatte oljenæringen. Regnestykket går ikke opp.

MDG tar ikke høyde for bortfallet av inntektene fra den næringen de skal erstatte. I praksis betyr MDGs forslag at lønnsomme arbeidsplasser skal erstattes med subsidierte arbeidsplasser som ikke bidrar til statsbudsjettet, men snarere lever av det. Får MDG viljen sin, blir det ingen felles velferd å forvalte. Effektive klimatiltak er kostbare, derfor trenger vi det økonomiske handlingsrommet for å kunne finansiere tiltakene.

Så, Hermstad, jeg tar gjerne en klimadebatt, men ikke før MDG finner dekning i budsjettene sine for den utopiske politikken sin. Vi er ikke naive, helhet er viktig. Vi er opptatt av resultater, ikke av luftslott. Det, Hermstad, er ansvarlighet.