Vanskelig å komme i gang? Motivasjonstips til deg som er student

HiBStudent_SR_01

Arkivfoto: SVEIN RASMUSSEN

KRONIKK: Basert på flere ulike teoretiske innfallsvinkler og forskning, skal jeg gi deg tips til hvordan du skal komme deg gjennom dagen og semesteret.

Lucas Jeno svarthvitt bildeTekst: Lucas M. Jeno, Stipendiat ved Senter for Fremragende Utdanning i Biologi.

Dørstokkmila kan ofte være lang og tung. Du har nettopp flyttet til en ny by og begynt på et studie som kan virke både vanskelig og uoverkommelig. Samtidig som du leser og deltar på forelesninger har du venner, trening, deltidsjobb og andre ting som opptar tiden din. Det kan derfor være tungt og vanskelig å motivere seg til å studere og opprettholde motivasjonen gjennom semesteret. Basert på flere ulike teoretiske innfallsvinkler og forskning, skal jeg gi deg tips til hvordan du skal komme deg gjennom dagen og semesteret.

Indre og ytre motivasjon

Motivasjon handler om energi og retning. Vi kan motiveres av ulike kilder, både av oss selv og andre. Å finne roten til problemet er å finne hvorfor du gjør som du gjør, altså motivasjonen bak. Hva var årsaken til at du begynte å studere ditt fag? Var det fordi det interesserte deg, virket spennende og gøy? Da er du indre motivert. Begynte du å studere fordi jobbene du kan få etter endt utdannelse gir høye lønninger eller fordi foreldrene dine mente det var en god utdannelse, er du ytre motivert. Forskning viser at de studentene som er indre motivert har høyere utholdenhet med vanskelige oppgaver, skårer bedre på eksamener og faller mindre av studiet. Faktorer som å oppleve at du har frihet til å gjøre den læringsaktiviteten du ønsker, og at den er passe vanskelig, har vist seg å fremme og opprettholde indre motivasjon. Kanskje det er læringsmetoder som du syns er indre motiverende, som kollokvier eller oppgaveskriving?

TIPS 1: Hva er gøy og interessant med faget? Gjør det du syns er indre motiverende.

Viljestyrke (selv-regulering)

Selv om selve studiet er spennende kan det virke både irrelevant og kjedelig å lese statistikk og Ex-Phil, for eksempel. Ofte krever det viljestyrke for å gjennomføre et kapittel eller en forelesning. Viljestyrke er noe som må trenes opp. En fin måte er å se på det som energi vi har til rådighet. Bruker du det opp energien til å trene og rydde hjemme før du setter deg ned for å lese er det godt mulig at du ikke har nok energi til å studere (prokrastinering, høres det kjent ut?). Forskere finner dette spesielt når det gjelder aktiviteter som er vanskelige og umotiverende. Imidlertid har nyere forskning vist at dersom man syns en aktivitet er viktig, verdifull, eller at du tror på at du klarer å samle energi etter vanskelige aktiviteter, så klarer hjernen og kroppen å gjennomføre vanskelige oppgaver. Selv etter mye hardt arbeid. Med andre ord, du klarer å samle energi til å få til alt du ønsker dersom du tror at du kan.

TIPS 2: Viljestyrke og selvkontroll styres av tankene dine. Organiser dagen din og gjør det som er viktigst for deg først.

Mål

Ser du lyset i tunnelen? Mål er noe studenter setter seg for å nå et ønsket utfall. Mestringsmål (mål som fører til at du lærer noe eller forbedre seg selv) har vist seg mer effektive enn prestasjonsmål (ytre mål som å få gode karakterer eller være smartere enn andre). Faktorer som målets,- kompleksitet, viktighet, spesifisitet, og tidsaspekt,- har vist seg viktig for graden og suksessen av måloppnåelse. Vage og diffuse mål har neste ingen effekt på oppnåelse («Bli flinkere på skolen»)

TIPS 3: Sett deg klare, tydelige, og oppnåelige mål. Når skal du klare målet ditt, og hvordan skal du nå det?

Støtte

«Hvis du er alene, tilhører du helt og holdent deg selv. Hvis du er sammen med bare én person, tilhører du bare halvveis deg selv» – da Vinci. Å tilhøre en gruppe, være nær andre mennesker og oppleve samhold er nødvendig og et grunnleggende behov for mennesker. Forskning viser at når du opplever støtte blant studievenner er det lettere å trives på skolen. Å være i et skolemiljø hvor du opplever å bli ivaretatt gjør at du ikke bare har bedre psykologisk velvære, som igjen er assosiert med positive akademiske faktorer, men det opprettholder også motivasjon. Lærere og foreldre som støtter studenten med forståelse, anerkjennelse, valg, og bekymring, gir mindre opp og presterer bedre på studiet.

TIPS 4: Bruk de nær deg til å støtte deg i både gode og vanskelige tider. Dersom du ikke har noen fins det organisasjoner og personell på skolene som hjelper deg.

Ikke enda

Det vil være ganger hvor du ikke klarer å få til alt du har planlagt. Kanskje du ikke orker å lese etter at du har trent, eller at du fikk dårligere tilbakemeldinger på et arbeid du hadde lagt inn mye innsats. For å begynne med det første. Når du ikke klarer å nå alle målene dine har studier vist at istedenfor å skylde på seg selv, kan du anerkjenne at du ikke klarte det og forsøke å forstå hvorfor det ikke gikk. På denne måten kan du bare gå videre og glemme hva som har skjedd tidligere. Så får du en dårlig karakter. Hva betyr det? Dårlige resultater skyldes ikke at du er mindre intelligent eller mislykket. Du har bare ikke klart det enda! Studier på studier viser at studenter som ser på egne prestasjoner som noe de kan endre og gjøre noe med, istedenfor å tenke at «sånn er det bare», ikke bare klarer å snu dårlige tendenser, men har det bedre psykisk.

TIPS 5: Du vil snuble og falle. Og det er helt greit. Prøv igjen neste dag.

 

PS: Er du ikke student men heller skulle ønske å begynne å trene, slutte å røyke, eller spise sunnere? Tips 6: Les tips 1-5. Rådene er de samme!

Referanser som kronikken er basert på

Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments as a Fundamental Human Motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497-529.

Baumeister, R. F., & Vohs, K. D. (2007). Self-Regulation, Ego Depletion, and Motivation. Social and Personality Psychology Compass, 1(1), 115-128.

Dweck, C. S., Chiu, C.-y., & Hong, Y.-y. (1995). Implicit Theories: Elaboration and Extension of the Model. Psychological Inquiry, 6(4), 322-333. doi:10.1207/s15327965pli0604_12

Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Motivational Beliefs, Values, and Goals. Annual Review of Psychology, 53(1), 109-132.

Elliot, A. J., & Thrash, T. M. (2001). Achievement Goals and the Hierarchical Model of Achievement Motivation. Educational Psychology Review, 13(2), 139-156.

Niemiec, C. P., & Ryan, R. M. (2009). Autonomy, competence and relatedness in the classroom. Applying self-determination theory to education practice. Theory and Research in Education, 7(2), 133-144.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55(1), 68-78.