Vedtok støtte til streik – holdt medlemmene ute

politiskstreik_SB_01

STREIKESTØTTE: Sykepleierstudent Maria Elvik (t.v.) mener sykepleiere jobber nok søndager allerede. I forrige uke demonstrerte hun sammen med Sølvi Norstrand og 10 000 andre bergensere mot regjeringens forslag om å endre arbeidsmiljøloven. Lederen i Norsk Studentorganisasjon, Anders Kvernmo Langset, har nå gått tilbake på støtten som han ga til saken. FOTO: SESILIE BJØRDAL.

I møtet før NSO gikk ut og ga sin støtte til LO-streiken, vedtok arbeidsutvalget å ikke informere organisasjonen om prosessen. – Det skulle ikke bli en stor sak, sier leder Anders Kvernmo Langset.

I forrige uke uttrykte leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Anders Kvernmo Langset, motstand mot endringene i arbeidsmiljøloven knyttet til økt bruk av midlertidige stillinger. Etter en hissig debatt rundt uttalelsen gikk Langset tilbake på standpunktet og modererte seg kraftig. Han mener han ble feilsitert. Flere er nå kritiske til måten saken har blitt behandlet på.

Leder i Trondheim Unge Høyre og tidligere landsmøtedelegat Vegard Elde Vefring, kom med tydelig motstand kort tid etter uttalelsen kom ut.

–  De har kommet med denne uttalelsen uten at det finnes noe demokratisk legitimitet for et slikt standpunkt, uten at resten av studentrepresentantene har godkjent det, eller synes at det har vært greit, sier han til Studvest.

Langset forklarer det hele som en misforståelse.

– Intensjonen var hele tiden å komme med en uttalelse om midlertidighet i akademia, og ikke en generell støtte til den politiske markeringen mot regjeringen.

Vedtok tydelig støtte

Protokollen fra møtet der arbeidsutvalget vedtok støtten til streiken viser at utvalget har bevisst valgt å ikke inkludere medlemslagene i arbeidet med uttalelsen. Under saken «Politisk streik om midlertidighet» ble også dette punktet fjernet: «NSO skal bruke tiden frem til streiken til å finne gode eksempler for konsekvenser endringene kan få for nyutdannede arbeidstakere, og bruke akademia som utgangspunkt».

Støtten til streiken ble formulert som at «NSO støtter markeringen mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven». Langset mener dette vedtaket ikke handler om streiken generelt. Han mener at protokollen kan misforstås, og at saken egentlig handlet om midlertidighet i akademia.

– Intensjonen til Arbeidsutvalget kommer ikke tydelig frem gjennom protokollen. Tittelen på saken handlet om midlertidighet i akademia. Det er heller ikke protokollene vi bruker for å kommunisere ut fra NSO. I tillegg er det jo ingen som leser protokollen utenom landsstyret, og tydeligvis Studvest, da, sier han.

Ble holdt utenfor

Lederen for Universitetet i Bergen sitt studentparlament, Tommy Aarethun, er ikke fornøyd.

– Det burde ha vært diskutert, nettopp siden organisasjonen er så bredt sammensatt. I store saker hvor en ser at det kan være en konflikt, burde en kanskje være ekstra forsiktige, og forankre vedtaket i medlemslagene først, sier han.

Langset mener ledelsen aldri mente å ekskludere lokallagene da de fjernet punktet om å «informere medlemslagene underveis, og bruke disse aktivt i arbeidet».

– Det er en misforståelse at vi vedtok å ikke inkludere lokallagene våre i vurderingene. Vi vedtok å ikke oppfordre dem til å komme med uttalelser i forbindelse med saken. Det er ikke det samme som å ikke inkludere dem. Grunnen til at vi fjernet punktet om å inkludere lokallagene var fordi vi ikke tenkte at dette skulle være en stor sak, sier han.

Hvorfor ønsker dere nå å ikke uttale dere om streiken mer generelt?

– Det er et politisk spørsmål som mange mener at vi burde ha uttalt oss om. Men da hadde vi måttet ha en bredere debatt blant våre medlemmer. Vi gikk ikke inn for å være kontroversielle i denne saken, og vi ble misforstått. Det har vi lært av, og vil skal gjøre vårt for at det ikke skal skje igjen.

– Ikke partipolitikk

En stor del av medlemmene i NSO har tilknytning til ulike politiske parti. Likevel har flere uttalt til Studvest at organisasjonen som oftest er flinke til å holde partipolitisk tilhørighet utenfor de politiske debattene. I denne saken har derimot de politiske skillelinjene blitt tydeligere, og mange mener ledelsen burde holde seg unna slike politiske minefelt. Sandra Youmans fra Høgskolen i Oslo og Akershus mener NSO-ledelsen representerer hennes syn ganske godt generelt, men ikke i denne saken.

– Jeg mener organisasjonen ikke skal mene noe om en sak som er så partipolitisk ladet. Til vanlig er de fleste synspunkter godt representert, men ikke i denne saken.

Marianne Haukland er tidligere landsstyrerepresentant i NSO. Hun kritiserer Kvernmo for uttalelsene sine.

– Jeg mener at NSO bør være forsiktig i politiske uttalelser så de ikke blir en maktfaktor som brukes til å veie opp kjøttvekta. LO var veldig tidlig ute og hevdet at 200 000 studenter var bak dem i den politiske streiken, sier hun.

Anders Kvernmo Langset understreker at de ikke har ønsket å ta et politisk standpunkt.

– Vårt mål er gjennomslag for NSOs politikk, og vi samarbeider med alle partier og organisasjoner om saker der vi har felles interesser, uten at dette gir en generell støtte til noen av disse. I etterpåklokskapens navn ser vi at uttalelsen og dens timing åpnet for misforståelser. Det var aldri meningen at vi skulle ta et standpunkt for eller mot lovendringsforslagene.