Ventetiden er snart over

Tord Lauvland Bjørnevik

VENTENDE. Studentpolitiker Tord Lauvland Bjørnevik ser frem til et studentombud som stiller opp for studentene. FOTO: Jonas Johannessen Eian.

Det forventes at UiBs første studentombud er på plass i løpet av måneden.

Studentombud
  • 28. mai 2014 vedtok universitetsstyret ved UiB å opprette stillingen studentombud.
  • Stillingsannonsen ble utlyst 17.11, og hadde søknadsfrist 14.12.
  • Studentombudet skal bistå, veilede og gi råd til studenter om deres rettigheter.
  • Universitetet i Oslo (UiO) var det første universitetet til å innsette ombud i 2013.

– Det er beklagelig og taler ikke bra for Universitetet i Bergen (UiB) at de bruker såpass mye lenger tid enn Universitetet i Stavanger (UiS), sier Tord Lauvland Bjørnevik, studentparlamentarisk leder for Det Eneste Reelle Alternativ (DERA).

28. mai i fjor vedtok universitetsstyret ved UiB å opprette en studentombudsstilling. I slutten av november samme år vedtok UiS det samme. Studentombudet i Stavanger startet arbeidet sitt i januar i år, to måneder etter vedtaket. Stillingen ved UiB er fremdeles ikke besatt. Lauvland Bjørnevik mener imidlertid det er viktigst at prosessen går rett for seg, selv om det kan ta lenger tid.

Oddrun Samdal, viserektor for utdanning og leder for Læringsmiljøutvalget (LMU) ved UiB, synes tidsbruken ved UiS er imponerende. Hun understreker at det ikke er noen spesiell grunn til at prosessen har tatt lengre tid her.

– Vi synes for så vidt vi har hatt en rask prosess uten noen særlige utfordringer, konstaterer hun.

Snart på plass

Samdal forteller at de ikke er helt i land enda, men regner med at ombudet skal være på plass snart. En kandidat har allerede mottatt tilbud om stillingen.

– Vi regner med det vil være en avsluttet prosess i løpet av denne måneden, poengterer hun.

Mona Grindheim Matre, seniorkonsulent ved personal- og organisasjonsavdelingen ved UiB, opplyser om at de har hatt i alt 31 søkere til stillingen. Kvalifikasjonene de har etterlyst har vært universitets- eller høgskoleutdanning med minimumskrav tilsvarende masternivå, juridisk kompetanse, og erfaring fra arbeid med studenter. I tillegg har det blitt vektlagt personlige egenskaper som integritet og rolleforståelse, samt god kommunikasjons- og samarbeidsevne.

– Det vil være viktig at det er en person som studentene vil våge å kontakte, mener studentpolitiker Lauvland Bjørnevik.

Stort behov

Dennis Aske, studentombud ved UiS, gikk inn i den nye stillingen ved inngangen av januar. Til nå har han fått inn 25-30 saker. Her kan det nevnes alt fra nedleggelser av fag, til prosedyrer rundt karakterklaging, og trakasserende atferd mot studenter.

Tidligere har Aske jobbet ved UiS som juridisk seniorrådgiver.

– Det som er nytt for meg er å bare ta vare på studentenes interesser istedenfor å måtte være objektiv overfor begge parter, sier han.

Han mener det er et stort behov for stillingen, og påpeker at dette var noe han selv erfarte under sin studietid ved UiB.

– Jeg tror UiB vil ha stor fordel av å få inn et studentombud, fastslår Aske.

Lauvland Bjørnevik vektlegger også viktigheten av å ha et ombud.

– Studentene har lovfestede rettigheter og rettigheter gjennom universitetets reglement. Med et studentombud har man noen som stiller opp for studentene for å sørge for at lovene og reglene blir overholdt. Da vil studentene stille sterkere, konstaterer han.