Vi skal utdanne fremtidens kunstnere, musikere og designere!

Khib_TS_043

SNART NÅ. Om ikke lang tid flytter deler av Fakultet for kunst, musikk og design inn i dette milliardbygget på Møllendal. Målet er at resten av fakultetet også skal flytte til Møllendal etter hvert. ARKIVFOTO: THEA STEPHENSEN

«Vi ser frem til å se hvilke nye muligheter til samarbeid som vil vokse frem i skjæringspunktet mellom det nye fakultetet og universitetets andre fagmiljøer.»

LESERINNLEGG

Ønsker du å skrive et leserinnlegg i Studvest? Send inn til debatt@studvest.no.

Dag Rune presse

TEKST: Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen FOTO: UiB

Fra 1. januar 2017 har Universitetet i Bergen (UiB) fått et syvende fakultet. Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) er blitt til gjennom en sammenslåing av Kunst- og designhøyskolen (KHiB) og Griegakademiet ved UiB. Det nye fakultetet vil bli en viktig drivkraft innen utøvende og skapende kunst og en viktig motivasjon for sammenslåingen har vært muligheten for å opprette et eget kunstnerisk doktorgradsprogram.

Gjennom en samling av allerede sterke fagmiljøer vil det kunne skapes nye kunstneriske uttrykk. Det nye fakultetet vil på denne måten by på flere muligheter både innenfor forskning og utdanning. Utover de mulighetene som er knyttet til en samling av fagmiljøene i det nye fakultetet åpner overføringen til UiB for en styrking av samarbeidet med andre fagmiljøer ved universitetet. Kunstnere, musikere og designeres måte å tilnærme seg problemstillinger på, vil komplementere den vitenskapelige tenkemåten. Vi ser frem til å se hvilke nye muligheter til samarbeid som vil vokse frem i skjæringspunktet mellom det nye fakultetet og universitetets andre fagmiljøer.

Senere i år åpnes det nye praktbygget på Møllendal som er tegnet av Snøhetta og som skal huse deler av det nye fakultetet. Når bygget åpnes vil dette gi studenter og ansatte et funksjonelt bygg med topp moderne fasiliteter, som vil gi både utdanningen og forskningen et løft. På sikt er ambisjonen at også resten av fakultetet skal flytte til Møllendal gjennom en samlokalisering av hele fakultetet i et nybygg på nabotomten. Dette vil sikre at ulike miljøer kommer enda tettere på hverandre og slik skapes det en ramme for utvikling av nye kunst-, kultur- og designuttrykk på tvers av mer tradisjonelle former.

KHIB

TEKST: Gerd Tinglum, interimsdekan ved Fakultet for Kunst, musikk og design FOTO: UiB

En viktig motivasjon for KHiBs overgang til nytt fakultet var som nevnt ovenfor blant annet knyttet til muligheten for å opprette et eget kunstnerisk doktogradsprogram. Etter at Kunnskapsdepartementet nå har vedtatt at det skal opprettes en egen doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid ligger veien åpen for at det nye fakultetet skal få på plass den første av sitt slag i Norge. På denne måten vil Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB kunne ta en ledende rolle i utviklingen av et kunstnerisk doktorgradsprogram i Norge.

Når dette doktorgradsprogrammet er på plass vil det nye fakultetet ved UiB ha en helhetlig utdanning på solid internasjonalt nivå innen kunst, musikk og design.