Vi vil innføre kjønnsnøytrale toaletter ved UiB

RektorUIB_JK_01

TEKST AV: Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet på UiB har vedtatt, som man kan lese i Studvest denne uken, at kjønnsnøytrale toaletter bør innføres ved universitetet. Ledelsen støtter studentene her.

TEKST AV: Even Berge, eiendomsdirektør ved UiB

TEKST AV: Even Berge, eiendomsdirektør ved UiB

Det slås fast i vår nye strategi at mangfold og respekt er viktig å ivareta ved UiB. Innføring av kjønnsnøytrale toaletter er et tiltak som bidrar til dette.

Vi vil derfor innføre slike toaletter snarest mulig, og senest innen utgangen av 2017 skal dette finnes på alle fakulteter. Studentsenteret har allerede slike fasiliteter.

I mange tilfeller vil dette arbeidet være enkelt og innebære at vi skifter skilt på noen av dagens toaletter for å gjøre disse kjønnsnøytrale. Andre steder kan det være litt mer arbeid og endringer som må gjøres. Eiendomsavdelingen vil igangsette en kartlegging av hvilke toaletter som kan gjøres kjønnsnøytrale og på bakgrunn av denne kartleggingen vil vi utforme en konkret plan for hvilke toalett som skal omgjøres og når.

Vi skal også sikre at behovet for kjønnsnøytrale toaletter blir ivaretatt ved alle nybygg og større rehabiliteringsprosjekter ved UiB i fremtiden.