Vil ikke svare før valget

Grønneviksøren_RN_145

– Det er veldig synd om SiB ikke får flere tildelninger fremover på grunn av byggestans her, sier VT-leder Linnea Reitan Jensen. FOTO: Robert Nedrejord

Til tross for demonstrasjoner for flere studentboliger, ønsker ikke byutviklingsbyråd Henning Warloe å uttale seg før etter valget.

Onsdag kveld demonstrerte Velferdstinget i Bergen (VT), Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB), Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen (SP-Hib) og flere av listekandidatene for de fleste politiske partiene, for utbygging av nye studentboliger ved siden av Grøneviksøren studentboliger, på tomten ofte omtalt som «Grøneviksøren 2».

Ulovlig demonstrasjon

Til tross for at Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) har fått tilskudd til 500 nye studentboliger er det nå byggestans for boligenhetene. Hovedgrunnen til dette er at SiB trenger en billig tomt for å ikke gå over maksprisen på 800 000 kroner per studentboligenhet. Leder for VT Bergen, Linnea Reitan Jensen, som ledet den ulovlige overnattingsdemonstrasjonen, forteller at studentboligene på tomten er sårt tiltrengt.

– Vi sover ute her i kveld fordi vi håper på gjennomslag. Vi vil vise kommunen at dette er det virkelig behov for, og at de må selge tomten veldig billig til SiB for at dette skal kunne realiseres, sier VT-lederen.

Se bildene fra demonstrasjonen her.

Vil ikke svare før etter valget

Kommunikasjonsansvarlig i SiB, Marita Monsen, stiller seg positiv til protestaksjonen.

– Studentene har stor påvirkningskraft på politikerne, og utgjør en viktig del av befolkningen i Bergen. Vi både tror og håper aksjonen sendte et viktig signal til politikerne i Bergen om å prioritere bygging av flere studentboliger, sier hun.

Til tross for VT og SiBs håp om at den ulovlige overnattingsdemonstrasjonen på byggeområdet ville skape blest om boligtrangen, og en halv uke til å ta stilling til det, ønsker ikke byråd for byutvikling, klima og miljø, Henning Warloe (H) å svare Studvest om studentboligene før dagen etter valget er over. Det sier hans rådgiver Chris Jørgen Rødland Knutsen til Studvest.

Lang byggetid får konsekvenser

Det er ikke bare prisen på de potensielle tomtene som i dag er et hinder for SiB, men også saksbehandlingstiden hos kommunen. For etablering av nybygg tar det over 900 dager fra prosessen blir startet til det første spadetaket blir tatt.

– Det vil være kritisk for SiB når det gjelder tildelinger av nye boliger. Får vi ikke bygget noen av de 500 boligene vi har på bok snart, kommer vi nok ikke til å bli prioritert for nye tildelinger fra Kunnskapsdepartementet, sier Marita Monsen fra SiB.

Per nå ligger studentboligene i Bergen langt bak målene for dekningsgrad, og ved sist tildeling av studentboliger fikk Bergen ingen nye, mye på grunn av de som allerede er tildelt, men som står ubygd.

– For å nå vårt mål om 20 prosent dekning i 2020 må vi bygge over 1 500 boliger de neste fire årene. For å få det til må Bergen kommune stille store nok og sentrumsnære tomter til rådighet, og gi oss prioritet i saksbehandlingen. Vi må alle samarbeide for å gi Bergen et sårt tiltrengt boligløft, sier Monsen.

Overbeviste de oppmøtte

Til tross for mangelende respons fra boligbyråden, overbeviste overnattingsdemonstrasjonen noen av de oppmøtte listekandidatene. Disse kom fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet og Rødt. Gruppen som ble invitert var de politikerene som stilte seg positive til Grønneviksøren 2 under Velferdstingets partidebatt. Høyre og Kristelig Folkeparti var ikke invitert, og Fremskrittspartiet hadde ikke anledning til å komme.

– Jeg er her i kveld for å støtte initiativet om å bygge flere studentboliger, og bygge flere studentboliger her. Jeg hadde ikke sett tomten før i dag, sa førstekandidat for Rødt, Sofie Marhaug, onsdag kveld.