Vinmonopol + Studentsenteret = <3

leserinnlegg_KK_091

ARKIVFOTO: KJERSTI KRÆMER.

LESERINNLEGG: At det ikke er blitt bygget Vinmonopol på Studentsenteret ennå, er nesten et under når man tenker på alt som ligger til rette for det, mener Vebjørn Arff fra den studentpolitiske listen DERA.

DEBATT

Ønsker du å skrive et leserinnlegg i Studvest? Send inn til debatt@studvest.no.

VebjoornArff

TEKST AV: Vebjørn Arff, kulturpolitisk talsmann for den studentpolitiske listen DERA. FOTO: PRIVAT. Bildet er redigert.

Tenk på alle fordelene: Byrden til de slitne fadderbarna en tirsdags morgen på vei inn på studenttorget vil lettes betraktelig, for ikke å snakke om det at det er mye lettere å få til et suksessrikt bilde på studentkortet etter en liten reparasjonsshot med vodka. I tillegg vil sosialiseringen gå mye enklere for studentene, når polet ligger nærmere hovedområdet hvor fadderuken foregår, en særs viktig del av studentenes integrering og tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Det vil også gjøre terskelen for å melde seg inn i diverse studentorganisasjoner mye lavere, noe som kan ha drastisk positive konsekvenser for frivilligheten og studentkulturen.

UiB snakker høyt om å øke sitt nærvær og ta et større samfunnsansvar, og det har lenge vært et problem at bydelene Høyden og Møhlenpris ikke betjenes av et Vinmonopol. Ved å tilrettelegge for dette, vil UiB slik kunne ta et aktivt og konkret samfunnsansvar, og slik gå frem som et foregangsuniversitet og et eksempel til etterfølgelse for samtlige andre universiteter i det nye universitets- og (folke)høyskolelandskapet.

I andre etasjen, hvor Akademika tidligere hadde et område for kompendium, pleide Studentersamfunnet å organisere frokostmøter flere tirsdager i semesteret. Disse utgjorde atter et kulturfremmende tilbud som foregikk i området. Men så kom litteraturkiosken, og studentkulturen ble tvunget ut. Nå står vi igjen med en stygg, grå vegg. Her vil et Vinmonopol bidra til en bedre løsning: ikke bare forsvinner den stygge grå veggen, men det bidrar til å fremme studentkulturen ved hjelp av nettopp en av kulturens største bidragsytere. Det blir en bærebjelke for studentvelferden på Høyden. Her legges det selvfølgelig til grunn at inngangen til polet kun skal være åpen for UiBs studenter, da gjennom kortlås, slik for å unngå dårlig innflytelse fra andre utdanningsinstitusjoner. Det sier seg selv at studenter med ex.phil. har bedre evne til å reflektere over eget alkoholforbruk, slik at de lettere vet når de skal stoppe eller eventuelt fortsette å drikke. Beboere i området uten ex.phil. (såfremt de ikke studerer på høyskoler) skal få lov til å stå på en egen unntaksliste.

Derfor mener vi i DERA at et Vinmonopol på Studentsenteret vil bedre studentvelferden drastisk, samt fremme tilhørighet og studentkultur. Dette gjør konklusjonen klar: Vi trenger et Vinmonopol på Studentsenteret.