Flere peker på hjemmeeksamen som en mulig forklaring på at juksetallene blir høyere.

FUSK. Det har vært en økning i juksesaker ved Norges Handelshøyskole (NHH), Universitetet i Bergen (UiB) og Høgskulen på Vestlandet (HVL) siden 2020. Arkivfoto: Johanne Marlene Hansen, Jeffrey Meijer og Henriette Frøysland Thorkildsen


Tall hentet fra ulike utdanningsinstitusjoner i Bergen viser at det har vært en økning i fuskesaker som ble meldt inn i 2021 sammenliknet med tidligere år. Når en skole mistenker at studenter har jukset, sendes saken videre til skolens klagenemnd. Disse tallene føres det hvert år en statistikk over. Omtrent dobbelt så mange saker Høgskulen på Vestlandet (HVL) er utdanningsinstitusjonen … Read More

Leder for studieseksjonen sier de har bedt om å få en tydeligere avklaring på reglene lenge. – Nå vil det bli vanskeligere å finne på sosiale ting hvor alle er invitert, mener leder for Realistutvalget.

REGELVERK. Fagutvalgene og foreningene på MatNat har i lang tid hatt tradisjon for å arrangere sammenkomster på fakultetets områder med alkohol etter godkjenning fra ledelsen. Arkivfoto: Silje Fridén


I en e-post sendt fra Studielederforum til fagutvalgene ved Det matematisk- naturfagvitenskapelige fakultet (MatNat) ved Universitet i Begen (UiB) mandag 21. mars presiseres det at det ikke er lov med medbrakt alkohol i UiBs lokaler. «MN-fakultetet har i flere år hatt en liberal praksis, men har ved ulike anledninger fått signaler om at dette ikke er i tråd med UiBs … Read More