Då tala frå Samordna opptakblei publisert i april, viste dei ei nasjonal vekst i søkjartala til fagskulane. I Vestland peiker pilane andre vegen.

NEDGANG: Fagskulane i Vestland skiljer seg negativt ut på dei nasjonale søkjartala i år. Foto: Iben Jorde (arkiv)


Nasjonalt ser fagskulane som er med i det samordna opptaket ei vekst på 10 prosent i år. For fagskulane som befinn seg i Vestland fylke viser tala ei nedgang i antal førstevalssøkjarar på 7 prosent. Rektor ved Fagskulen Vestland, Torbjørn Mjelstad, kan fortelje om ei nedgang på 9 prosent. På spørsmål om kvifor tala frå Vestland skil seg ut frå … Read More

Betrakningar frå studietidas solnedgang

FOTO: Anna Jakobsen


Før eg kleiv opp på Høyden og inn i akademia grubla eg mykje på det potensielle livet etter dauden. No tenkjer eg for det meste på om det finnes eit liv etter studiet.  Dei har det eigentleg lett no, dei som tuslar rundt på HF med tenkjetøflane på og kikkar ut på menneska og det dei føretek seg. At dei … Read More

UiB-studenter på utveksling i Storbritannia har mistet forelesninger og seminar på grunn av pågående streik i den britiske universitetssektoren. Emilie Sofie Petterøe (21) hadde ikke hørt noe fra UiB før Studvest tok kontakt.

STREIK: Emilie Sofie Petterøe er på utveksling ved University of York, hvor de ansatte befinner seg i det som kalles den største streiken i britisk universitetssektor noensinne. FOTO: Privat


I januar 2023 gikk Emilie Sofie Petterøe, sammen med flere andre studenter fra Bergen, ombord i et fly for å ta fatt på et utvekslingssemester i Storbritannia. I hennes tilfelle tok flyet henne til Manchester, før et tog satte kursen østover mot den gamle vikingbyen York. Studiehverdagen har imidlertid blitt en helt annen enn den hun først forventet.  University and … Read More

NHH byksa opp til 45. plass og så vidt forbi BI på den årlege rangeringa av Europas beste handelshøgskular. Studentane legg ikkje skjul på at det er litt konkurranse mellom dei to.

STOLTE. NHH-studentane Kristian Hjelm-Hansen (24), Even Martinius Dieset (23) og Filip Emil Johnsen Lømsland (21) har både førjulsglede og skulestoltheit.


I år klatra Noregs Handelshøgskole (NHH) opp til ein tredelt 45. plass på den oppsummerande kåringa av dei beste handelshøgskulane. Det er eit hopp på ti plassar frå 55. plassen dei fekk i fjor.  Handelshøyskolen BI har gått fram med to plassar, frå 50. til 48. plass. Det var Khrono som først skreiv om saka.  Det er den britiske avisa Financial … Read More

Då eg forstod at det var heilt på ekte, kjende eg ein lun varme bre seg i brystet. Kontens glade bodskap hadde redda julefreden. 

I trasige tider er det ei livbøye å ha fine ting å tenke på, skriv Martin Anda.


Studvests aproposkalender luke 12: Apropos er den frie spalten der Studvest-journalistene kan skrive om akkurat det de vil. Språket er ofte i muntlig form, og med et glimt i øyet. OBS! Spalten har høy forekomst av satire, sarkasme og ironi, og bør tas med en klype (noen ganger en neve) salt. Jula handlar om så mangt: familie, tradisjon, kapitalflyt, eller – om … Read More

Ingenting er sjølvsagt. Ikkje ein gong Kvarteret.

STUDENTBY. Eit Bergen utan Kvarteret er ein fattigare studentby, skriv journalist Martin Anda. ILLUSTRASJON: Benedicte Dahm


Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for journalisten sine egne meninger. Kanskje luskar det i oss meir enn me trur. Ikkje viruset, men den innestengde kvardagen. Sjølv om smittevern og avstand fekk eit solid gravøl i februar, ser det ikkje ut til at me har gjenerobra studentbyen, barane og mellomrommet mellom oss heilt.  Om så er tilfelle ser det ut … Read More

Regjeringa har foreslått 500 nye studieplassar til norske fagskular. Leiar for Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter, Henning Skau, påpeiker at dei tidlegare lova det dobbelte.

BEHOV. Leiar i Organisasjonen for Norske Fagskulestudentar, Henning Skau, meiner regjeringa si nye satsing ikkje står i stil til studentane og næringslivet sine behov.


I forslaget til statsbudsjett for 2023 vert det foreslått å løyve 20 millionar kroner til 500 nye studieplassar på fagskulane i Noreg.  Kor mange av dei 500 studieplassane som vert tildelt Vestlandet er ikkje sikkert. Ifølgje forslaget til statsbudsjett vil dei verte fordelt gjennom at fylkeskommunane søker til Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse. Ønskar 1000 plassar Leiar i Organisasjonen … Read More

Maren Braaten og Henrik Haug er to av ti nye bergensrepresentantar på Studenttinget. Dei har kvar sine hjartesaker - men er einige om at dei gjerne skulle sett ei høgare valdeltaking

NYVALTE. Maren Braaten (19) og Henrik Haug (23) ser fram til å representere HVL-studentane på Studenttinget. FOTO: Martin Anda


1. november blei resultatet frå studentvalet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) offentleggjort. HVL-studentane har dermed bestemt kven som skal representere dei som instituttillitsvalde og på Studenttinget. Studenttinget er det øverste studentpolitiske organet ved HVL. Det består av 20 studentrepresentantar, korav ti representerer campus Bergen. Dei resterande ti er valt inn frå Førde, Sogndal og Stord. I tillegg er fem varaer … Read More

Fleire studentar får praksis utsatt på grunn av den omfattande lærarstreiken. Alexander er ein av dei.

KJIPT: Alexander Rabben Mohr (22) synst situasjonen er kjip. Likevel støttar han streiken. FOTO: Martin V. Anda


Lektorstudent ved Universitetet i Bergen (UiB), Alexander Rabben Mohr, er ein av 82 studentar ved UiB som så langt fått praksisen utsatt uka grunna den pågåande lærarstreiken. Med forbehald om at han ikkje kan uttale seg for alle, nøler ikkje Mohr med å gje stemningsrapport frå lesesalen til lektorstudentane. – Dei aller fleste synst jo det er kjipt. Det er … Read More

Eg var sjølvstendig, kapabel og ustoppeleg.

HEIMENFRÅ. Det er ei vond oppleving å vere pjusk langt heimanfrå for første gong, skriv journalist Martin Anda.


Dette er en apropos. Apropos er den frie spalten der Studvest-journalistene kan skrive om akkurat det de vil. Språket er ofte i muntlig form, og med et glimt i øyet. OBS! Spalten har høy forekomst av satire, sarkasme og ironi, og bør tas med en klype (noen ganger en neve) salt. Det ser ut til å bli eit uvanleg normalt semester, … Read More