Utfordringer i boligmarkedet for studenter er noe som angår oss alle.

BOLIGER: SV-politiker Andreas Madsen Berg utfordrer Høyre til å tydeliggjøre hvordan de vil sikre en raskere utbygging av studentboliger i Bergen.


Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger. I Bergen har over 5000 søkt seg til 2000 studentboliger fra Sammen. Denne boligkøen representerer ikke bare en varslet krise, men en krise som vi har gått inn i uten et forsøk på å forhindre. Noe som påvirker hver eneste innbygger, og er noe alle i Bergen taper … Read More

Jeg har tatt til orde for at kommunen skal ta invitere byens studenter til å bli en aktiv bidragsyter for å utvikle kommunen, og håper at bystyret deler dette målet, skriver Andreas Madsen Berg.

HÅPEFULL: Bystyremedlem og student Berg håper bystyret støtter hans forslag i juni.


Dette er et debattinnlegg. Innholdet står for forfatterens regning. Utdanningsinstitusjonene i Bergen er blant byens store styrker. Studentene ved universitetet og høyskolene bidrar til en levende frivillighet og et livlig kulturliv, men ikke minst til kunnskap som kan drive verdiskapingen i regionen videre. Dette er en stor ressurs for Bergen kommune, ikke bare som et grunnlag for rekruttering av høykompetent … Read More