Det er ingen lov som hindrer Adecco eller PVS å være fleksibel med studentene som jobber for dem.

NYE REGLER. Nye regler i arbeidslivet gjør at studenter har krav på lønn uansett om de får oppdrag eller ikke. LO Ungdom Hordaland er uenig i Studvests vinkling i saken om lovendringen.


Annonse

Studvest slår opp krigstypene på papirutgavens forside den 6.februar: «Deltidsansatte kan miste jobben». Dette er grunnet endringer i Arbeidsmiljøloven som gjør at bemanningsbyråer må gi sine ansatte faste kontrakter med fast lønn, selv om de ikke skulle ha oppdrag å gi dem. Dette er noe blant annet LO nylig har kjempet gjennom for å kunne motvirke den utbredte arbeidskriminaliteten og … Read More

Lesarinnlegg: Det framstår som at ein tenker «hei, Lurås og Resett er jo ei interessant motstemme på ytterkanten, her kan det vere kjekt å invitere til debatt». Gløymd er hatytringane mot Jirde Ali og andre minoritetsrøyster.

IKKJE RART. I dag er mange fortvila over at det å «ta debatten» ikkje bidrog til at det vart mindre rasisme i Noreg. Det er likevel ikkje så rart om vi ser på kva fagmiljøa seier om dette, skriv innsendar.


Annonse

Vinteren 2018: Den unge poeten og samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali vert utsett for ei omfattande kampanje av rasistiske hatytringar og truslar. Dette etter at den milliardærfinansierte nettbloggen Resett publiserte ei anonym tekst der ho vart omtalt som «spissen på det somaliske og særdeles aktivt fødende, tunge spydet som er kastet inn i Noreg». Det antydar at ho er representant for … Read More