Meltzerfondet skriver at de ikke skal bidra til miljøødeleggelser, men blant fondets investeringer er det flere olje- og gasselskaper.

GRØNN PROFIL. UiB-rektor og styreleder i Meltzerfondet, Dag Rune Olsen, vil at fondet skal være mest mulig miljøvennlig. FOTO: Beate Felde


Annonse
L. Meltzers Høyskolefond

Etter en gjennomgang av selskapene Meltzerfondet har penger i, finner Studvest våpenleverandøren Kongsberg Gruppen og flere selskaper med virksomhet innen olje og gass. Blant disse investeringene er oljeselskaper som indiske Reliance Industries, russiske Lukoil og kinesiske Sinopec. Samtidig står det i fondets etiske regelverk at de ikke skal investere slik at det er en risiko for at de bidrar til … Read More