Når noe er for godt til å være sant, er det som regel nettopp det, skriver første nestleder i Høyres Studenter Carl Christian Grue Solberg.


Debattregler

Like sikkert som at vinter blir til vår er det at SV kommer med urealistiske lovnader om hva ulike interessegrupper kan vente seg etter valget. Alt skal være gratis, og alle skal få mer av alt. For godt til å være sant, tenker du? Ja, når noe er for godt til å være sant, er det som regel nettopp det. … Read More

Kommunen bør ta mer ansvar for studentenes arbeidstrening, mener innsender.

Studentene bruker mesteparten av studiet på lesesalen. Formann for Høyres studentforening, Carl Christian Grue Solberg, mener kommunen bør styrke praksismuligheter.


Debattregler

Høstens valg er et viktig valg også for oss studenter. Arbeiderpartiet har gjennom deres politikk i fire år vist at de ikke prioriterer studenter høyt nok. Det ønsker Høyre en slutt på. Det er på høy tid at kommunen tar mer ansvar for studenters arbeidstrening.  For at studiene skal lede til en jobb, er det viktig med arbeidstrening. NHOs kompetansebarometer … Read More

De siste årene har befolkningsveksten i Bergen avtatt. Innsenderne mener kommunen må endre fokus for at nyutdannede studenter skal ønske å bli.

KREVER TILTAK. Kandidater til bystyret, Carl Christian Grue Solberg og Chris Jørgen K. Rødland, ønsker at flere blir i Bergen. De foreslår tre punkter for å gjøre Bergen bedre. FOTO: Tore Thiesen.


Debattregler

Høyres slagord er «Bergen på sitt beste». Bergen er på sitt beste når byen tiltrekker seg mange og dyktige studenter. Minst like viktig er det å sørge for at Bergen oppleves som en så attraktiv by at studentene velger å bli værende etter endte studier. Her har vi en jobb å gjøre. De siste årene har befolkningsveksten i byen avtatt. … Read More

Ta det helt rolig Ånestad, statsministerens myndighet stopper ved din sengekant.

OPPFORDING. Det statsministeren setter fingeren på, er at det er problematisk for storsamfunnet at ikke flere velger å få barn, skriver Carl Grue Solberg, formann i Høyres Studenterforening. ILLUSTRASJON: Annie Sørvig.


* Samtale mellom to venninner fredag ettermiddag på Studentsenteret * – Vi skal ha barn i august – Nei, så koselig! Gratulerer! – Nei, ikke egentlig. Erna har fattet et P.O.R… (Pålegg om reproduksjon) * Det går et gisp gjennom Studentsenteret. Alle snur seg mot de unge kvinnene * Scenarioet er hentet fra et manus jeg har skrevet til en … Read More

Debatt: Det største problemet med debatten, er at den overskygger langt viktigere reformer norske studentorganisasjoner bør interessere seg for.

UNØDVENDIG. Svært beskjedne endringer i stipendordningen er definitivt ikke et problem. Man bør velge sine kamper, og denne kampen burde aldri blitt utkjempet, skriver Carl Christian Grue Solberg. ARKIVFOTO: STUDVEST


Kravet om at regjeringen må stoppe den foreslåtte endringen av stipendordningen er urimelig. Som student opplever jeg at Norsk Studentorganisasjon og andre studentaktører i denne debatten mislykkes i å representere mine interesser på en god måte. Vi trenger kvalifiserte arbeidstakere i framtidens Norge. Derfor er det utelukkende positivt at nordmenn studerer, tar fagbrev og på andre måter oppnår formell kompetanse. … Read More

Hvordan kan en slik politikk i det hele tatt ha spor av tanker om individuell frihet i seg?

KONSEKVENSER. Jeg mener at konsekvensen av Venstrealliansens politikk er en innsnevring av enkeltmenneskes frihet, og overser dette hensynet til andre hensyn, skriver Carl Christian Grue Solberg. ARKIVFOTO: EINAR LOHNE BJØRU. 


Tarjei Røsvoll fra Venstrealliansen forfattet mandag et tilsvar til min kritikk av Venstrealliansens manglende vilje til å ta høyde for den enkelte students behov og ønsker. Røsvoll skriver at Blå Liste legger «ord i munnen på dem», og at dette er noe han og Venstrealliansen begynner å bli lei av. Hva Røsvoll personlig setter pris på av formuleringer er jeg … Read More

Du som student kan ikke få imøtekommet dine behov, fordi alt for enhver pris skal være likest mulig.

INDIVID. Blå Liste mener at det er positivt for fellesskapet at den enkelte student gis undervisning mest mulig tilpasset den enkeltes motivasjon og behov. ARKIVFOTO: TORIL SUNDE APELTHUN


Den siste tiden har debatten om honours-programmet rast for fullt på høyden. Debatten avdekker hvor fundamentalt ulike perspektiver Venstrealliansen og Blå Liste legger til grunn for sin tenkning.  Argumenter som at det vil løfte forskningskvaliteten på hele universitetet, gjøre humaniora-fagene mer attraktivt i næringslivet, og sikre ekstra motiverte elevene mer utfordrende oppgaver, har vært sentrale i Blå Listes argumentasjon for … Read More

Leserinnlegg: La oss øke formuesgrensen slik at dem i en litt uvanlig livssituasjon ikke rammes.

VANSKELIG. Det er essensielt at vi evner å legge til rette for livslang læring. Dagens formuesgrense vanskeliggjør dette, skriver Carl Christian Grue Solberg. ARKIVFOTO: HANNE KRISTIN LIE


«Marianne» er 35 år. Hun har inntil nylig arbeidet som renholder. Hun har akkurat fått beskjed om at en robot vil overta arbeidsoppgavene hennes. Hva skal hun gjøre? Situasjonen er ment å illustrere en utvikling hvor teknologiske fremskritt gjør at enkelte arbeidsplasser går tapt. På samme måten som hesten i sin tid ble erstattet av traktoren, går vi en fremtid … Read More

Leserinnlegg: For meg er ikke lommene til hardtarbeidende studenter feil lommer.

BOLIGDRØMME: Hva har det å si for deg, Tarjei E. Røsvoll, om Ola og Kari jobber i helger og ferier for å kunne realisere boligdrømmen og samtidig beholder stipendet, spør Carl Christian Grue Solberg. FOTO: PRIVAT


Tarjei Ellingsen Røsvoll, styremedlem i Venstrealliansen, tok tidligere denne uken til motmæle mot mitt forslag om å øke inntektsgrensen. Han forklarer at han ikke kjenner noen, «absolutt ingen», som er i den situasjonen at de kan miste stipendet som et resultat av for høy inntekt. Følgelig er det ingen aktuell problemstilling. Røsvoll, hvem tror du egentlig at du er? Røsvoll … Read More

Leserinnlegg: Å miste stipendet hvis man overstiger inntektsgrensen er en urimelig straff. 

INNTEKTSGRENSE. Å øke inntektsgrensen kan føre til økt sosial mobilitet, hvilket vi alltid bør etterstrebe, skriver Carl Christian Grue Solberg. ARKIVFOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN


Min kamerat, Martin, tok for et par år siden en bachelor i markedsføring og ledelse ved Høyskolen Kristiania. Der ble studentene oppfordret til å arbeide ved siden av. Hvorfor? Fordi underviserne mente at dette ville øke studentenes læringsutbytte. Disse studentene bør ikke straffes for å følge opp denne oppfordringen. Derfor må inntektsgrensen økes. For å beholde maksimalt stipend kan 2018-studenten … Read More