Leserinnlegg: Det går mot 11 måneders studiestøtte, men ikke alle får nyte godt av den utvidede utbetalingsperioden.

SEN EKSAMEN. Bakgrunnen for opptrapping av studiestøtten er blant annet at en stor andel av studentmassen ikke har siste eksamen før godt ut i juni, skriver innsenderen. ARKIVFOTO: TORIL SUNDE APELTHUN


Annonse

De fleste studenter mottar studiestøtte fra Statens Lånekasse, enten i form av lån og stipend eller eventuelt kun stipend. Tidligere har støtten fordelt seg med månedlige utbetalinger fra august til mai, men fra og med studieåret 2016-2017 vedtok Stortinget en gradvis opptrapping av studiestøtten fra 10 til 11 måneder. Det vil si at man da fikk studiestøtte i 10 måneder … Read More

Leserinnlegg: De fleste opplever at studielånet går ut av konto like fort som det kom inn. Hva kan du gjøre for en bedre studentøkonomi?

VÆR PRISBEVISST. Følg med på tilbud, og sammenlign ulike merker. Her er det stort sparepotensiale, skriver Christoffer Høsøien fra Økonomiformidlingen. FOTO: NHHS/TORE THIESEN


Annonse

«Ny stipendutbetaling, nye muligheter!» Dagen for utbetaling av månedlig stipend fra lånekassen er én av de mest kjærkomne dagene i måneden for de fleste studenter. Den røde løperen rulles ut og champagnespruten står i taket. Eller gjør den det? Det er en kjent situasjon at pengene forsvinner ut av konto like fort som de kom inn. Kanskje ikke fordi stipendutbetalingen … Read More