.

Prøv Studvests valgomat til studentparlamentsvalget ved Universitetet i Bergen.

OBS! Noen har opplevd tekniske utfordringer med valgomaten, og enkelte mobiler kan ha problemer med å vise valgomaten. Prøv å bytte enhet eller nettleser hvis det ikke fungerer. Det har også vært noen problemer med listenes prioriteringssaker, men dette skal nå være oppdatert. Vi beklager feilen.

GRATIS PENSUM. Listene måtte blant annet ta stilling til spørsmål om det bør være gratis pensum. Fra øverst til venstre er Shifah Ullah (International Students), John Benjamin Lothe (Realistlista), Morten Stene (Gul Liste). Nederst fra venstre: Tobias Otterstad (Blå Liste), Maren Iversen (Liberal Liste), Aleksander Gjøsæter (Sosialdemokratisk Liste) og Sofie Shrivatsava. FOTO: BSTV.

De politiske listene ved Universitetet i Bergen er enige i mye. Her er tre spørsmål de er uenige om.

Vi er midt inne i studentvalget for Universitetet i Bergen (UiB). Studentene skal stemme over hvilke representanter de vil ha i Studentparlamentet for det neste skoleåret. Det stiller i år sju ulike lister til valget. Men er de egentlig så ulike? Studentpolitikk er snevert og listene er enige eller delvis enige om svært mange saker. Studvest har sammen med Bergen … Read More

DEBATT. Onsdag kveld var det debatt mellom listene som stiller til studentvalget ved Universitetet i Bergen. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Kommentar: Paneldebatten onsdag kveld lover mye godt for studentpolitikken. Men et vesentlig problem skygget over det meste.

Det er valg, din stemme er viktig. Men uansett utfall har UiB-studenter lite å frykte når det kommer til hvem som skal representere dem det neste året. Paneldebatten i går viste et sunt debattklima, gode kunnskaper og veloverveide argumenter, samt spennende uenigheter. Men den viste også et stort problem. Av syv listerepresentanter, var det kun èn kvinnelig i panelet. Aktuelt: … Read More

STUDENTPARLAMENTET. Hvem sitter her neste år? FOTO. EINAR LOHNE BJØRU

Du skal være med å bestemme hvem som skal representere 16.900 studenter det kommende år. Men hva stemmer du egentlig over?

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Studvest, Bergen Student-TV og Studentradioen i Bergen. Førstkommende mandag starter valget for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB). Der skal din stemme være med å avgjøre hvem som skal representere studentene ved UiB det neste skoleåret. Men studentpolitikk? I det store bildet kan det virke som noe lite interessant. Men for universitetet er det en … Read More

OPPRØRT. Representant for fagutvalget for profesjonsstudiet i psykologi kull 17, Sara Furuholmen, mener de ikke har fått være med på beslutningen om å slå sammen bibliotekene ved de to fakultetene. FOTO: THORE THIESEN.

Studentledere ved psykologisk fakultet mener universitetet har gått over hodet på dem og bestemt at biblioteket skal slås sammen med biblioteket på samfunnsvitenskapelig fakultet.

Høsten 2017 ble det bestemt at Psykologisk og Samfunnsvitenskapelig bibliotek ved UiB skal slås sammen. Planen er å flytte Psykologisk fakultets (Psyk-fak) bibliotek ut av lokalene de har nå, som er i fakultetets hovedbygg, og inn der Samfunnsvitenskapelig fakultet (SV-fak) har sitt bibliotek. Ønsker å beholde biblioteket – Vi er opprørte. Biblioteket er et viktig samlingspunkt for oss studenter. Et … Read More

FORFALL. Flere var ikke tilstede eller dro tidlig fra møtet uten å ha vara i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Problematisk, mener lederen for parlamentet. FOTO: EINAR BJØRU LOHNE.

Flere representanter møtte ikke opp eller forlot februarmøtet tidlig, uten å ha vara på plass.

Under Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB) sitt møte mandag 26. februar møtte 26 av 31 representanter opp. Ved slutten av møtet var det kun 23 igjen. Flere hadde kommet til og forlatt salen i løpet av møtetiden. Det skapte hodebry for kontrollkomiteen, som har oppgaven i å sikre at parlamentet overholder reglene. Måtte telle på nytt Etter en pause … Read More

HØYERE STUDIESTØTTE. Mikalsen vil blant annet jobbe for at studiestøtten til studenter økes til 140.000 kroner. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

I snart to år har han vært leder for Studentparlamentet i Bergen. Nå vil han bli leder for Norsk studentorganisasjon.

Norsk studentorganisasjon (NSO)

– NSO skal være den tydeligste stemmen for vår generasjon. Det er vi som skal forme fremtiden slik vi vil ha den. Dette vil jeg bidra til, forteller Håkon Randgaard Mikalsen. Han er et kjent fjes for mange ved UiB. Nå har han meldt sitt kandidatur til ledervervet i Norsk studentorganisasjon (NSO), der han for øyeblikket også er styremedlem. Lang fartstid … Read More

NSO: Ida Austgulen var HVL-student og nestleder i Velferdstinget Vest. Nå stiller hun til valg som leder for Norsk Studentorganisasjon. FOTO: NORA ELVESTAD

Tidligere HVL-student Ida Austgulen har meldt seg på kampen om å bli leder av Norsk studentorganisasjon. Et av hennes hovedmål er å gjøre organisasjonen mer synlig.

Norsk Studentorganisasjon (NSO)

Tidligere nestleder i Velferdstinget Vest, Ida Austgulen, har dette året sittet som fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Norsk Studentorganisasjon (NSO). I januar meldte hun sitt kandidatur som leder for organisasjonen. – Grunnen til at jeg stiller til leder er at jeg ønsker å være studentenes stemme i den tiden vi står i. Jeg vil fortsette å kjempe for gratisprinsippet og … Read More

GJEST: Fagkomiteen ved psykologisk fakultet arrangerer foredrag om anvendt atferdspsykologi, men arrangøren har ikke informert om at foreleseren har vært i retten for anklager om bruk av vold og tvang. FOTOKOLLASJ: TORIL S. APELTHUN/PRIVAT.

Fagkomiteen ved det psykologiske fakultet informerte ikke om tidligere voldsanklager mot gjesteforeleseren. – Studentene vil kanskje bli farget av hans kontroversielle metoder, sier student.

Fredag morgen arrangerer fagkomiteen ved psykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) et foredrag der psykolog Jens Erik Skår skal snakke om anvendt atferdsanalyse. I 2003 var han involvert i en rettssak der han var anklaget for ulovlig bruk av tvang og vold i sin behandling. Han ble først dømt for ulovlig bruk av tvang i tingretten, men ble senere … Read More