Mener Studentparlamentet bør vise større moderasjon.

IKKE VEIEN Å GÅ. Lederne for studentutvalgene ved Medisinsk, Juridisk og Humanistisk fakultet mener å vedta at Ola Borten Moe er uønsket på campus, ikke er veien å gå. FOTO: Truls Skram Lerø


Forrige uke vedtok Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (UiB) at forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) er persona non grata. Det betyr i praksis at han ikke er ønsket på campusen til universitetet.  Nå går studentutvalgene fra Juridisk, Humanioria og Medisinsk fakultet ved UiB imot vedtaket til Studentparlamentet:  – Vi synes det er skuffende og litt pinlig, sier … Read More

Nå skal hun sitte som styreleder en periode til.

ARKIVFOTO: Sakinah Lisa


NHH-student Amalie Johnsen Lunde er gjenvalgt som styreleder for Sammen, Studentsamskipanden på Vestlandet, de neste to årene. Hun har sittet som styreleder de siste to årene. Styreleder i Sammen er det høyeste studentvervet i studentsamskipnaden. Lunde ble enstillig innstilt av valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling er en anbefaling til VT Vest om hva de bør stemme. – Det er en ære, og … Read More

Nå skal det koste 24 kroner for studenter med enkeltbillett med Skyss.

ARKIVFOTO: Studvest


Enkeltbilletter på Skyss vil nesten halveres for studenter. Den lavere prisen vil gjelde for helttidsstudenter til og med 29 år. Det kom frem da budsjettet for Vestland fylke ble lagt frem i dag tidlig. Senterpartiet (Sp), Miljøpartiet de Grønne (MDG), Kristelig Folkeparti (KrF), Sosialistisk Venstreparti (SV), Venstre (V) og Arbeiderpartiet (Ap) sitt budsjett ble vedtatt innstilt av finansutvalget tirsdag morgen. … Read More

Forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) er erklært ikke-velkommen av de tillitsvalgte på UiB, etter at det samme skjedde ved UiO i forrige uke.


Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (UiB) har vedtatt at forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) er persona non grata. Det er latin for en uønsket person, som i praksis betyr at Borten Moe ikke er velkommen på campus til UiB. Det skjer etter at Studentparlamentet i Oslo erklærte han det samme. Det er Lars Jacob Ruland Jacobsen ved … Read More

Statistikken på antall utedøgn bidrar ikke til min iherdige imagebygging: I år har samtlige netter foregått innendørs.

EXCUSES. Det finnes altfor mange halvgode unnskyldninger til å droppe eller – som jeg og mine likemenn sier – utsette turen, skriver Erik Stolpestad.


Studvests aproposkalender luke 15: Apropos er den frie spalten der Studvest-journalistene kan skrive om akkurat det de vil. Språket er ofte i muntlig form, og med et glimt i øyet. OBS! Spalten har høy forekomst av satire, sarkasme og ironi, og bør tas med en klype (noen ganger en neve) salt. Jeg er en drømmer. De store vidder, de bratte skrenter og … Read More

Regjeringen legger finansieringsansvar over på UiB. – Helt urealistisk, mener rektor.

SLITENT. Griegakademiet er i dag plassert på Nygård Skole. Det er meldt om store behov for nye lokaler. ARKIVFOTO: Josef Kosler


Griegakademiet, Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen (UiB), har ventet lenge på finansiering av nytt bygg. Det skulle flyttes fra nåværende adresse på Nygård Skole, til et nytt bygg på Møllendal. Institutt for samtidskunst og Institutt for design flyttet inn i sitt nye Snøhetta-tegnede bygg på nabotomten i 2017. Ved framleggingen av statsbudsjettet ble det klart at finansiering vil … Read More

Ny avtale mellom regjeringen og SV.

ARKIVILLUSTRASJON: Lukas Hauge Klemsdal


Studenter får 1500 kroner ekstra i støtte til strøm i 2022. Det skjer etter at det i dag ble klart at Sosialistisk Venstreparti (SV) støtter regjeringens forslag om strømstøtte til næringslivet og andre grupper. Studenter faller under en av disse gruppene. – Jeg er veldig glad for at Stortinget har styrket strømstøtteordningen slik at studenter over hele landet nå får 1500 kroner … Read More

I årevis har norske studentledere bedt om økt studiestøtte. – Symboltiltak, mener Velferdstinget Vest-leder om prisjusteringen.

STUDENTLEDER. NSO-leder Maika Godal Dam er slettes ikke fornøyd med forslaget til statsbudsjettet for 2023 som ble lagt fram torsdag. Pressefoto: NSO / Skjalg Bøhmer Vold


– Dette er en skuffende dag for studentene. Én ting er at studentene ikke får bedre råd, det andre er at regjeringen nå foreslår å innføre skolepenger for utenlandske studenter. Det sier Maika Marie Godal Dam til Studvest. Hun er leder for Norges Studentorganisasjon (NSO) og har tidligere studert ved Universitetet i Bergen (UiB). Forslaget går ut på at studenter … Read More

Den første levekårsundersøkelsen på en tolv år viser nye tall for hvordan studenter har det. De yngre sliter mest.

LIVSKVALITET. Ikke siden 2010 har SSB gjennomført levekårsundersøkelsen for studenter. Foto: Truls Skram Lerø


Ikke siden 2010 har Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomført levevilkårsundersøkselen for studenter. Den kommer kun få uker før den fulle rapporten fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) legges frem i starten av september. Resultatene? Fryktet, men ikke overraskende, ifølge studentleder. Høy grad av ensomhet hos studentene I rapporten kommer det frem at 51 prosent av studentene har vært litt eller mye … Read More

Fra i fjor har studentarrangørene erfart at noen lyktestolper må skrus ned, verdien av god skilting og lært mye om beredskap.

GLEDER SEG. UiB-studentene Aurora Gropen og Olav Bjelland Brekke gleder seg til Høydefestivalen. Gropen er frivilligansvarlig for festivalen, mens Brekke er festivalsjef. Foto: Erik Stolpestad


Studvest møter Olav Bjelland Brekke (25) og Aurora Gropen (22) i Nygårdsparken en regnfull augustdag. Gropen kommer rett fra sikkerhetsbriefing, og etter intervjuet skal de videre på enda et møte.  – Jeg kan veldig mye mer om beredskap nå enn før, sier Brekke og ler. – Du må ha en plan på alt. Hvis noen faller i dammen, må vi … Read More