KOMMENTAR: Det har vært utfordrende å skrive bacheloroppgave under koronakrisen.


Annonse
Debattregler

Da dette semesteret startet var jeg full av ideer og ikke klar over at det kort tid etter skulle bli nesten umulig å dele dem i min bacheloroppgave i teatervitenskap. I februar og mars tok jeg et fag i tillegg til dannelsesemner som UiB tilbyr. Dette faget skulle vært forskningstemaet i oppgaven min. Jeg skulle endelig begynne med oppgaven i … Read More

Illustrasjon: Eve Yasmin Christ

Det er duket for studentvalg – dette er hva det innebærer.


Annonse

Hvert år på denne tiden får enhver student ved Universitetet i Bergen (UiB) en gyllen mulighet. Vi kan være med på å bestemme hvordan studiehverdagen og studentlivet vårt skal se ut det kommende studieåret. Det er med andre ord duket for studentvalg, der alle semesterregistrerte studenter kan stemme inn sine favoritter til Studentparlamentet og Universitetsstyret. Dersom du aldri har hørt … Read More

OPINION: We can be the best friends of our heroes who are fighting the real enemy, the bad guy, the coronavirus.


Annonse

It’s probably not news to you, if I tell you, that laughing decreases our stress level and increases our overall happiness. That’s just a no brainer. But did you also know, that laughing not only reduces the risk of infections but also boots our immune system? Astonishing isn’t it? If you hadn’t figured it out before I think this is … Read More

OPINION: Covid-19 brought my exchange year to a grinding halt. Meanwhile, other people have real life and death problems. Are my complaints even valid?


Annonse

Around 36 hours before St. Patrick’s Day, all pubs and bars in Ireland were closed due to the Covid-19 pandemic. You can probably imagine the carnage. Carnage even beyond the deep, internal dread of an Irish person faced with a pintless Paddy’s Day. St. Patrick’s Day is our national holiday, on par with the 17th.of May in terms of cultural … Read More

Illustrasjon: Eve Yasmin Christ

KOMMENTAR: Mine tanker går til dere alle sammen. Til alle som har trosset den økonomiske bekymringen som dveler i bakgrunnen, også i Norge, ved å studere.


Annonse
Debattregler

De siste ukene har vi lært mye. Vi har blant annet lært å sette pris på arbeidsplasser som sjeldent blir hyllet, lavtlønnet arbeid – hvor det ofte befinner seg studenter.  Vi har også lært at studenter ikke har de samme rettighetene som sine kollegaer på arbeidsplassen. Uavhengig yrke, eller stillingsprosent. Dette skillet ble ekstra tydelig da krisepakken til permitterte studenter … Read More

RAIN. Bergen is the wettest and the rainiest city in Europe.

Have you not thought about rain in Bergen in the last week? Tired of wet clothes and clouds? Are you dreaming of some sun? Or are just tired because of the coronavirus? Find out what kind of «rainy» person are you in our first quiz!


Annonse
Facts about weather in Bergen

1. What is your favorite season? A: Summer. B: Spring. C: Autumn. D: Winter. 2. What kind of weather do you prefer? A: Sunny. B: Cloudy. C: Rainy. D: Extreme weather. 3. How do you feel about rain? A: Depressing. B: Tiring.  C: Neutral. D: Fantastic! 4. How well are you prepared for extreme weather? A: I only have an umbrella. B: Good enough.  C: Very well (Many umbrellas, coats, boots etc.) … Read More

A quick guide to Norwegian politeness: Three steps to get off the bus without human contact.


Annonse
WTF is... WTF is?

To me, even after living amongst Norwegians for half a year, one of the most puzzling things about them is still their way of social interaction. Depending on the situation Norwegians can either be the politest people of all time, or the most antisocial human beings ever. It might be the climate, or the fact that there are just over … Read More