Her vil de be om studentene om vise studentbevis på lesesalen fremover. Ryktene sier at flere utenfor fakultetet bruker leseplassene - men stemmer det?

STIKKPRØVE. 29. november ble det tatt stikkprøver av studentbevis på Ulrike Pihls hus.


Det nærmer seg desember, og for mange bergensstudenter er eksamenstiden godt i gang. I den sammenheng strømmer studentene mot byens lesesaler, og salene fylles tidligere på dagen enn ellers i semesteret. Etter lengre tids oppussing åpnet Ulrike Pihls hus, også kjent som U. Pihl, for studenter ved det samfunnsvitenskapelig fakultet (SV) ved Universitetet i Bergen (UiB) denne høsten. Studvest møter … Read More

Sensuren på eksamen kom 15. september, mens fristen for å melde seg opp var 1. september.

EKSAMEN. Ting gikk ikke som planlagt da Marit Moen Fjeld skulle ta faget Obligasjonsrett. FOTO: Tekla Vollen


– Da jeg nettopp hadde tatt eksamen, var ikke mitt første instinkt å melde meg opp til å ta den på nytt. Marit Moen Fjeld er på sitt fjerde år på jusstudiet ved Universitetet i Bergen (UiB). I august i år tok hun kontinuasjonseksamen (kont) i Obligasjonsrett, et fag som undervises på høsten tredjeåret. På Det juridiske fakultet er det … Read More

Ny forskning om bergensstudentene er lagt frem. Vi har hørt hva noen studenter tenker om den.

STUDENTER. F.v. Leila Dayana Hadjaeva, Vilde Prestnes Fiskerstrand, Isak Aasland og Jakob Einarsen deler sine tanker om forskningen.


Forskning fra Universitetet i Bergen (UiB) peker på at en tydelig sammenheng mellom foreldres sosioøkonomiske bakgrunn og studenters utdanningsvalg. Studien, som er gjennomført av Jan Fredrik Hovden og Jostein Gripsrud, viser også at enkelte studieprogram har blitt mer elitepregede. Siviløkonomistudiet ved Norges Handelshøyskole (NHH) og mastergradsprogrammet i rettsvitenskap ved UiB er blant elite-studiene forskerne viser til. Studvest har derfor tatt … Read More

Ingen av ungdomspartipolitikerne er spesielt fornøyde med statsbudsjettet. Men AUF og Senterungdommen er litt mindre misfornøyde.

UNGDOMSPOLITIKERE. Anette Arneberg, 2. nestleder i Sosialistisk Ungdom, Ane Breivik, leder i Unge Venstre og Simen Velle, leder i Fremskrittspartiets ungdom. FOTOMONTASJE: Andrea Olsen / Peter Apolinario / FpU


Torsdag 6. oktober legges statsbudsjettet for 2023 frem. Der kommer det frem at regjeringen foreslår at studiestøtten får en ekstra justering på 1500 kroner i året, i tillegg til en prisjustering som følger den generelle prisveksten i samfunnet. Dette er likevel ikke en reell økning ifølge postdoktor ved Norges Handelshøyskole (NHH), Andreas Ørpetveit. Studentleder Maika Marie Godal Dam reagerer også … Read More

Sosionomstudenter ved HVL reagerer på at deler av undervisningen utelukkende tilbys digitalt.

MISFORNØYDE. Josefine Oudmayer Simensen (24) og Shannon Fimreite (22) er misfornøyde med undervisningsopplegget Høgskulen på Vestlandet (HVL) tilbyr sosionomstudentene.


Sosionomstudenter på Høgskolen i Vestlandet (HVL) i Bergen reagerer på at de må følge undervisningen delvis digitalt fordi deler strømmes fra campus i Sogndal. Dette var ikke Josefine Oudmayer Simensen og Shannon Fimreite klar over da de søkte seg inn på studiet for tre år siden, forteller de. Studentene går bachelor i sosialt arbeid og er snart ferdig utdannede sosionomer … Read More