Dette tiltaket vil ramme dem som allerede møter barrierer i høyere utdanning og hever terskelen for å begynne å studere. Det mener vi er alvorlig.

VIL IKKE LYTTE. Demonstrasjoner ble først planlagt når regjeringen fikk budsjettflertall med KrF og vi fikk beskjed om at de ikke ville lytte til våre innspill om stipendet, skriver Håkon Randgaard Mikalsen. ARKIVFOTO: SILJE REITAN FRIDÉN


Annonse

Høyres studenter mener moderpartiet fører god politikk, det ifølge Carl Christian Grue Solberg. Jeg har også vært enig! Både «Kultur for Kvalitet» og opptrapping til 11 måneder studiestøtte ble feiret av Norsk Studentorganisasjon. Men i år har regjeringen foreslått et stipendkutt som ikke er noe å juble for. Det samtidig med at Kunnskapsdepartementet har gitt ut tall som viser at … Read More