DEBATT: Styrestudentene ved UiB mener gratisprinsippet bør bevares. FOTO: Studvest (arkiv)


Annonse

De kommersielle tannhjulene til en ikke-kommersiell sektor gjør seg sakte men sikkert klar for en ny realitet til høsten – betaling fra internasjonale studenter utenfor EØS og Sveits. Det truer ved noe av det som gjør de norske universitetene gode i utgangspunktet. Mange var nok sjokkerte over at Sosialistisk Venstreparti (SV) og Arbeiderpartiet (Ap) lot seg bøye for en tydelig … Read More

Forsøket på å lokke studentene tilbake til campus må ikke gå på bekostning av de fleksible digitale læringstilbudene som faktisk fungerte under pandemien.

DIGITALE LÆRINGSTILBUD. En fremtidsrettet satsing på et godt digitalt læringstilbud og gode digitale plattformer må ikke settes på vent på grunn av en frykt for tomme lokaler. Foto: Sakinah Lisa og privat


Annonse
Fakta

Pandemitid, hjemmekontor og en hverdag der vi kan befinne oss på toppen av Ulriken og likevel henge med på forelesning, har gjort noe med hvordan vi ser på hverdagen. Derfor må UiB også rette seg etter den nye normalen.  Vi var alle leie av den endeløse rekken med zoom-forelesninger der oppgitte undervisere talte til et hav av navn på sort … Read More

Overgangen fra å bo hjemme til å bli et ultraselvstendig vesen hvor du er ansvarlig for egne rutiner, skape relasjoner og tilpasse deg en helt ny hverdag, kan være tøff.

HJELP. Mange kan oppleve det utfordrende når livet byr på store endringer, og veien til hjelp kan føles lang og uoverkommelig. Illustrasjon: Thale Mathiassen Meisfjord. Pressefoto: Anna Jakobsen.


Annonse

Okei, så du har begynt å studere. Du står tidlig opp, trøkker i deg kaffe og slenger sekken over skulderen for å karpe diem. I kjent stil er det kaldt og guffent når du forlater redet, men alle lagene gjør deg tung og svett når du stamper opp trappen til Johanneskirken. Det ender med at du må rive av deg … Read More