Dagens begrunnelse for at studenter ikke skal motta dagpenger holder ikke mål.

DAGPENGER. Deltidsansatte studenter betaler skatt på samme måte som andre arbeidstakere, og er ikke mindre avhengige av inntekten. PRESSEFOTO: Jussformidlingen, ILLUSTRASJON: Maria Fjell


Selv om en student mister sin arbeidsinntekt, avslår likevel Nav majoriteten av studenters søknader om dagpenger. Begrunnelsen? Nav mener at en innvilgelse vil stride med intensjonen med dagpengeordningen.  Nav forklarer dette blant annet med at dagpenger til studenter vil føre til en urimelig forskjellsbehandling av personer som har tjent opp rett til dagpenger og personer som må finansiere utdanningen gjennom … Read More