Universitetet i Bergen (UiB) er det eneste stedet å studere teatervitenskap i Norge. Nå står studiet i fare for å legges ned.

TEATERVITENSKAP: Sander Jensen Schipper tar en master i teatervitenskap. Nå frykter han for studiets fremtid.


Annonse

I bemanningsplanen for Det humanistiske fakultet (HF) for 2023-25, foreslår ledelsen ved HF at to vitenskapelige stillinger i faget fjernes, og at de heller ikke skal fylle en stilling som allerede står ledig. – Det er en passiv nedleggelse av teatervitenskap, sier masterstudent og nestleder i fagutvalget, Sander Jensen Schipper. Forslaget skulle etter planen vedtas ved et fakultetsmøte 21. mars. … Read More

Med over 1500 stykker som hadde trykket på «interessert» på Clothing Swap Bergens facebookarrangement, traff arrangørene en nerve i Bergen.

POPULÆRT. Klesbyttedagen var svært populær, og det var kø utenfor.


Annonse

Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) publiserte i 2020 en forskningsartikkel, hvor det kom frem at nordmenn i snitt skaffer seg 23,5 klesplagg i året og at 86 prosent av alle klær kjøpes nye. Køen strakk seg langs husveggen på Bergen Kjøtt før dørene åpnet. Clothing Swap Bergen måtte oppfordre folk til å komme på neste arrangement allerede før de stengte. – Clothing Swap Bergen … Read More

27. januar vart det kjend at Cinemateket Bergen får eit tilskot på 2,3 millionar kroner frå Norsk Filminstitutt. Dei tilsette ved Cinemateket håper og trur det vil bidra til auke tala på besøkjande, spesielt blant unge.

TRYGGJANDE. – Det er tryggjande å få ei slik godkjenning om at det er eit behov for oss, seier prosjektleiar Embla Karidotter (t.v.) om tilskodet. Her med daglig leiar Vivil Talsnes.


Annonse

Det nest høgaste tilskotet, som gjekk til Cinemateket Trondheim, ligg på 2 millionar kroner, 300.000 kroner mindre enn til Cinemateket Bergen. Dagleg leiar, Vivil Talsnes (28), tykkjer det er stort. Ho leverte nylig masteroppgåva si ved Norges Handelshøyskole (NHH). – Det er utruleg kult. Publikumstala har gått ned for alle kinoar i pandemien, men NFI vel å ikkje gi opp, men … Read More