ARKIVFOTO: Eliza Syropoulou

Bor i enhet med eget kjøkken og bad, og holdes der i isolasjon. Sammen forsikrer om at situasjonen skal være trygg for alle studenter på Fantoft.


Det har blitt bekreftet at en student som bor i studentbyen på Fantoft har blitt smittet av korona, melder BT. Kommunikasjonssjef i Sammen, Marita Monsen, kan også bekrefte dette ovenfor Studvest. – Smittevernkontoret tok kontakt med oss i Sammen mandag kveld og opplyste om at en internasjonal student på Fantoft er smittet av koronaviruset, forteller Monsen. Følg med live: Vi … Read More

ARKIVFOTO: Adrian Grindbakken

Forskings- og høgare utdanningsminister, Henrik Asheim (H), ber universiteta og høgskulane om å vurdere alternative eksamensformer. Dette kan bety fleire heimeeksamenar.


Saka blir oppdatert. I Bergen er det cirka 30.000 studentar. Når samtlege skal ha eksamen, er det mykje logistikk som skal klaffa. Ei av dei vanlegaste eksamensformene er å samla fleire emner og studium saman i ein gymsal. Grunna koronaviruset og smittefaren det medfører, kan dette no endras. Måndag kveld melde Aftenposten at forskings- og høgare utdanningsminister, Henrik Asheim (H), … Read More

Amalie Johnsen Lunde er den første frå NHH som nokon gong har hatt eit nestleiarverv i Velferdstinget. Det gjer ho historisk.


Velferdstinget Vest

Laurdag vart det holdt eit ekstraordinært val på møtet til Velferdstinget Vest. Etter at tidlegare nestleiar gjekk av i februar, skulle det no veljast ein ny til vervet. Valkomitéen si innstilling landa på NHH-student Amalie Johnsen Lunde. Aldri før har ein student frå Norges Handelshøyskole (NHH) hatt eit nestleiarverv i Velferdstinget. – Det er viktig at me på NHH også … Read More

ARKIVFOTO: Julie Helene Günther

Statsbygg kan ta over eigedomane til UiB. Dette kan påverke deg som student, og me har oppsummert korleis.


I morgon skal saka om Statsbygg skal ta over Universitetet i Bergen (UiB) sine eigedommar opp til høyring i Stortinget. Dette kan påvirke deg som student på fleire måtar. Under har me oppsummert saka, og kva konsekvensar den kan få. Me har snakka med leiar for Arbeidsutvalet (AU) ved UiB, Andreas Trohjell. Han fortel blant anna at studentpolitikarane over heile … Read More

Photo: Andrea Olsen

The student is being kept in isolation.


This article will be updated. It is confirmed that a student living at Fantoft Student Housing has been diagnosed with the coronavirus, BT reports. Head of communications in Sammen, Marita Monsen, confirms the information. – An international student at Fantoft has been infected with the virus, according to The Office of Infection Control. They contacted Sammen Monday evening, Monsen says. … Read More

FOTO: Privat/Thea Gjerde

Fleire titals UiB-studentar vart evakuert frå Sammen-hytta etter at brannalarmen vart utløyst søndag føremiddag.


Saka blir oppdatert. Klokka 12.30 søndag føremiddag fekk brannvesenet melding om røykutvikling frå Sammen-hytta i Furedalen. Det melder Bergensavisen. – Det har vore ein ulmebrann i ein sentralstøvsugar. Den stod i eit teknisk rom, og det kom røyk ut av ventilasjonen, fortel vaktkommandør Helge Lund, ved 110-sentralen, til BA. Det skal vere 32 personar som er evakuert frå hytta. Ein … Read More

ARKIVFOTO: Adrian Grindbakken

Statsråd Asheim (H) tok i dag i mot Noregs offentlege utredingar (NOU). Utvalet vil blant anna fjerne kjønnspoeng og blind klagesensur.


Saka blir oppdatert. I dag kom det ei ny utreding frå universitets- og høgskulelovutvalet. Utvalet har gått gjennom universitets- og høgskulelova, og har kome med fleire forslag til endringar. Dei ynskjer blant anna å fjerne blind klagesensur, fjerne kjønnspoeng, innføre ein alternativ karakterskala, og å ha to sensorar på alle eksamenar. – Dette forslaget til ny lov tar tak i … Read More

HØGRE. Henrik Asheim har tidlegare vore finanspolitisk talsperson for Høgre på Stortinget, og leiar av finanskomiteen. ARKIVFOTO: Adrian Grindbakken

Henrik Asheim (H) er den nye statsråden til studentane.


Fredag 24. januar vart dei nye statsrådane presentert for Kongen i statsråd. Kort tid etter var dei å sjå ute på Slottsplassen. Etter nokre turbulente veker valte Fremskrittspartiet (FrP) til slutt å gå ut av regjering mandag 20. januar. Det kunngjorde partileiar Siv Jensen etter at regjeringa valde å hente heim ei terrorsikta kvinne og hennar to born frå Syria … Read More

– Etter å ha lest saken til Studvest hev vi oss rundt og snakket sammen om hva vi kan gjøre her på NHH, sier seksjonsleder ved høyskolen. Nå vil også UiB diskutere muligheten for å innføre et lignende opplegg som det de har på HVL.


Saken oppdateres. I går skrev Studvest at HVL innfører et miljøstipend for utvekslingstudenter som ønsker å reise miljøvennlig til Europa. Hvert stipend er på 2000 kroner, og skal gå til betaling av tog- og bussbilletter til og fra utvekslingstedet. Leder for Studenttinget på Vestlandet, Henrik Waage Tjore, etterlyste samtidig en klimakamp mellom utdanningsinstitusjonene i Bergen, der andre fulgte etter HVL … Read More

LAVTERSKEL. Sammen si psykiske helseteneste skal vere eit lavterskeltilbod. Arkivfoto: Toril Sunde Apelthun

– Me må unngå at studentar som treng hjelp ikkje tar kontakt på grunn av ein trang økonomi, seier direktør i Sammen.


Like før jul bestemte Velferdstinget i Oslo og Akershus og styret i Studentsamskipnaden SiO at ein no skal innføre eit prøveprosjekt på å betale ein eigenandel til psykologtenesta. Dette gjeld for studentar i Oslo og omegn. I følgje Universitas må studentane betale ein eigenandel på 100 kroner per time. Dette vil gjelde dei tre første timane, ettersom det er ein … Read More