Vi må sørge for at samfunns- og arbeidslivet blir klar over hvilken kompetanse våre kandidater stiller med etter endt utdanning. 

Arkivfoto


Annonse

Arbeidslivsrelevansmeldingen som kom i vår, pekte på universitetenes må ta et større ansvar for å sikre utdanninger med relevans for samfunns- og arbeidsliv. Hva betyr dette konkret for Universitetet i Bergen (UiB)? UiB har mange utdanninger som er godt forankret i samfunnslivet og synkronisert med arbeidslivets kompetansebehov. Medisin, jus og praktiske medieprogrammer er eksempler på dette. I disse utdanningene er … Read More