Lesarinnlegg: Vi må framleis arbeide for andre saker som gjeld studentar, sjølv om endringa i konverteringsordninga i verste fall skulle bli gjennomført.

Portrett: Benedetta Bellotti/NHHS. Arkivfoto: Tore Hauke Thiesen


Annonse

Varg Lukas Folkman spør i Studvest fredag 9. november kvifor studentleiarar reiste på toppmøte med forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V) sjølv om stipendsaka ikkje var på agendaen. Ettersom eg deltok på møtet, ønsker eg å svare på spørsmålet. Nyhet: Meiner ny stipendregel vil skape meir prestasjonspress For det første er eg einig med Folkman om at endringa i … Read More