De redder verden. På din samvittighets bekostning.


Annonse
Apropos

Som gribber står de der. Med klør som strekker seg grådig over hele Torgallmenningen. Nådeløst pågående og med ræva full av skinnhellige motiver. Veien fra Fisketorget til Studentsenteret kryr av dem; veldedighetsagentene. Noen fra Amnesty, andre fra UNICEF. Det moderne samfunnets svar på kollekten. Apropos: Hva er greien med å klappe for foreleseren? Det jeg nå skal si, kan ikke … Read More

– Det ville økt presset på jussen, sier leder av studentutvalgsleder Sausan Hussein.

LITE POPULÆRT: – Dette hadde ikke vært populært, sier Sausan Hussein, leder for studentutvalget ved juridisk fakultet på UiB, om professor Einar Uggeruds forslag om å endre eksamensordningen. FOTO: TORE H. THIESEN.


Annonse

– Man må spørre seg selv hvor rettferdig og rimelig dette klageregimet faktisk er. Det som er viktig, er at kvaliteten på sensuren er god, sier Einar Uggerud. Han er kjemiprofessor ved Universitetet i Oslo, og tar til orde for flere endringer i dagens eksamensordning. Blant annet vil han: Endre karakterskalaen fra A til F til en skala som går fra … Read More

Universitetet i Bergen har fått et nytt system som skal gjøre det enklere å varsle om kritikkverdige forhold. Det feiret studentparlamentet med sprudlevin og jubel.

ROSER NYE RUTINER: Arbeidsutvalget i Studentparlamentet ved UiB er fornøyde med at et system for varsling av kritikkverdige forhold er på plass. Fra venstre: Håkon Randgaard Mikalsen, Terje-André Kvinlaug, Natalie Johnsen og Stian Skarheim Magelssen. FOTO: Beate Felde


Annonse

– Gratulerer! Det sier leder for studentparlamentet, Håkon Mikalsen, og reiser et glass cava. Studentparlamentet feiret i dag at Universitetet i Bergen (UiB) har innført det såkalte «Si fra-systemet». Dette er et nytt varslingssystem hvor studenter kan gi ris og ros til universitetet. Målet er at varsling av hendelser skal være enkelt og trygt. – «Si fra»skal gjøre det enklere for … Read More

APROPOS-KALENDER, LUKE 13: Alle vil være den beste versjonen av seg selv. Da hjelper det å være klar over sine mindre sjarmerende trekk også.

TEKST AV: Kristoffer Westergaard, nyhetsjournalist i Studvest. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN


Annonse
Apropos

Året er snart omme og det er tid for selvransakelse. Som 21 år gammel overambisiøs historiestudent med altfor store tanker om egen fremtid, har jeg lært meg selv mye bedre å kjenne i løpet av studietiden. Jeg har lært at i møte med kritikk flakker blikket i alle retninger. Ikke på grunn av mangel på konfrontasjonsevner, men fordi hjernen panisk … Read More

Ikke alle er enige om skillet mellom flørting og trakassering.

EFFEKT. Professor Stig Bergen Matthiesen tror #metoo-kampanjen har ført til en skjerping. FOTO: KRISTOFFER WESTERGAARD


Annonse
Hva er trakassering?

– Det er nok flere ledere som har fått seg en a-ha opplevelse etter #metoo. Det sier professor Stig Berge Matthiesen, som underviser i organisasjonspsykologi på BI Bergen. For ti år siden kartla han mobbing i arbeidslivet. – Kampanjen kom over landet som en flodbølge og har nok ført meg seg en skjerping i holdninger, slår han fast. Oda (21) … Read More

Studenter kan bli meldt inn som uskikkede til å utøve yrket de utdanner seg til, men det er nesten ingen som blir meldt inn.

ALVORLIG. Sykepleierstudiet er blant studiene hvor det er mulig å melde ifra om at en medstudent er uskikket. ARKIVFOTO: KATARINA PARTEKA AARSNES.


Annonse
Skikkethet

– Vi opplevde at han rett og slett ikke hadde evner til å forstå sårbare situasjoner. Vi kunne referere til flere eksempler som bekreftet dette, sier en bergensstudent. «Johanne» går på et studie med praksisopphold. I et av dem oppfattet hun en av medstudentene som uegnet til å praktisere yrket de utdannet seg til. Johanne bestemte seg derfor for at … Read More

Jussformidlingen puster lettet ut etter at rettshjelpstiltakene får økt støtte i det endelige statsbudsjettet.

LETTET. Leder av Jussformidlingen Irina Amiand er fornøyd med det endelige statsbudsjettet. ARKIVFOTO: ADRIAN BRUDVIK


Annonse

– Vi er veldig lettet over resultatet. Det har vært en tung høst for oss, for det er kjipt å ikke vite hvordan framtiden ser ut med tanke på klientene våre. Det sier daglig leder i Jussformidlingen, Irina Amiand, etter at regjeringspartiene har blitt enige om statsbudsjettet for 2018. I forslaget som ble offentliggjort i oktober lå det an til … Read More

Søndag kveld ble prisvinnerne Parveena Ahangar og Imroz Parvez hedret på Den Nationale Scene.

Bandet 9 Grader Nord sto for det første musikalske innslaget for kvelden.


Annonse

Alle foto: Ellisif Nygaard De to indiske menneskerettighetsaktivistene ble tildelt prisen for å ha arbeidet mot vilkårlig maktbruk og tortur i den indiske delstaten Jammu og Kashmir. Parvez og Ahangar supplerer hverandres arbeid i den ikke-voldelige kampen mot undertrykkelse, uttalte Lise Rakner, priskomitéleder i Raftostiftelsen til Studvest da det ble offentliggjort hvem som skulle tildeles prisen. – Begge har skapt … Read More

Kunnskapsdepartementet vil gi mer penger til studentene som gjennomfører studiene.


Annonse
Fakta

Torsdag morgen la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Hvis Kunnskapsdepartementet får det som de vil etter fremleggelsen er det særlig én ting som kan få betydning for framtidige studenter: Departementet vil fra høsten 2019 innføre en endring i studiestøtten. Under dagens ordning får man 40 prosent av lånet omgjort til stipend hvis man tar 30 studiepoeng per … Read More

I dag la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett. Til tross for at begge regjeringspartiene ønsker flere studentboliger, legger budsjettet opp til færre.


Annonse

«Øke antall studentboliger». «Øke utbyggingstakten av studentboliger». Det er i hvert fall det som står i henholdsvis Høyre og Fremskrittspartiets partiprogrammer. Men statsbudsjettet de la fram torsdag morgen, tyder på det motsatte. 300 færre boliger For 2018 er det lagt opp til at det skal bygges 2200 nye studentboliger. Det er 300 færre boliger enn det ble gitt tilskudd til … Read More