Vi trenger at alle fakultetene er godt representerte i parlamentet.

IKKE REPRESENTATIVT. Det er langt igjen før Studentparlamentet har en representativ fordeling av alle fakultetene, skriver representant for Realistlista, Lars Martin Myhre.


Representanter per fakultet, SP-UiB

Det er saker i Studentparlamentet på Universitet i Bergen som rammer enkelte fakultet i større grad enn andre. Da er det viktig at det gjeldende fakultetet er godt representert og bruker taleretten sin under parlamentsmøte. Dette ble illustrert senest på parlamentsmøte 5. september, hvor det ble diskutert om en avtale med Equinor som sørger for 70 millioner til forskning og … Read More