Slik regelverket praktiseres i dag, er ikke studenters rett til sykepenger reell.

SYKEPENGER. Jussformidlingen mener at studenter skal ha rett til sykepenger på lik linje som alle andre. ARKIVFOTO: Andrea Olsen


Du har blitt sykemeldt fra jobb. Det samme har naboen. Dere har nøyaktig samme sykdom og nøyaktig samme jobb. Naboen får sykepenger, mens du står på bar bakke. Dette er baksiden av å være samfunnets framtidshåp – fulltidsstudenten.  Navs utgangspunkt er tydelig: Er du student, får du ikke sykepenger. Nav regner med at dersom du er i stand til å … Read More